Pensioen

Het pensioen van uw werknemers goed geregeld

PGBK&FV heeft zich aangesloten bij PGB
Vanaf 1 januari 2012 is het Bedrijfstakpensioenfonds voor het Kartonnage- en Flexibele Verpakkingenbedrijf (K&FV) ondergebracht bij het Pensioenfonds voor de Grafische Bedrijven (PGB).

Informatievoorziening via PGB
Gevolg is dat PGB vanaf 1 januari 2012 alle benodigde informatie verstrekt, zoals het uniform pensioenoverzicht (UPO). Op de website van PGB www.pensioenfondspgb.nl is een aparte sectorsite voor het Kartonnage- en Flexibele Verpakkingenbedrijf ingericht: www.pensioenfondspgb.nl/kartonnage. Hier vindt u onder meer alle informatie over de sociale fondsen voor het Kartonnage en Flexibele Verpakkingenbedrijf.

Sociale fondsen
De bedrijfstak kent een aantal sociale fondsen. De afspraken staan vermeld in de cao voor het Kartonnage- en Flexibele Verpakkingenbedrijf onder vermelding van: Pensioenregeling Kartonnage- en Flexibele Verpakkingenbedrijf. Deze is in 1958 in het leven geroepen om ervoor te zorgen dat werknemers, gewezen werknemers, alsmede hun nabestaanden een goed pensioen kunnen genieten.

VUT-regeling  
Aan het begin van de jaren '80 in het leven geroepen om werknemers de mogelijkheid te bieden op een eerdere datum dan hun 65ste uit het arbeidsproces terug te treden. In 1996 is deze VUT-regeling ingrijpend gewijzigd om door een geleidelijke overgang naar een zogeheten kapitaaldekkingstelsel de kosten van het in stand houden van de uittredingsregeling in de hand te houden. Per 1 januari 2001 is deze overgang naar een kapitaaldekkingstelsel in de vorm van de prepensioenregeling ingevoerd. 1 januari 2006 vond een wijziging plaats waardoor slechts werknemers geboren voor 1 januari 1950 nog van de VUT gebruik kunnen maken. De VUT cao liep af op 31 december 2014.

Extra Voorwaardelijke Pensioentoezegging (EVP)
Deze regeling is in het leven geroepen voor werknemers geboren op of na 1 januari 1950 en maakt een aanvulling tot circa 80% mogelijk bij het uittreden op de leeftijd van 63 jaar. Deze toezegging wordt gefinancierd uit vrijvallende VUT-premie (cao, Bijlage III, Protocol, lid 2).

Sectorcommissie
De Sectorcommissie is een paritair samengestelde commissie en fungeert Vanuit Kartoflex nemen de volgende personen zitting in de Sectorcommissie:

  • Wouter Veenis
  • Tamira Knoppers
  • Hans van Schaik

De administratie van het pensioenfonds is in handen van:

PGB/Timeos Pensioendiensten

Postbus 7855
1008 CA Amsterdam

Voor administratieve vragen:
T: (020) 54 18 137, afd. verzekeringsadministratie
E: vza@pensioenfondspgb.nl

Voor pensioeninhoudelijke vragen:
T: (020) 54 18 300, afd. relatiebeheer
E: relatiebeheer@timeos.nl

De administratie van het VUT-fonds is in handen van:

A&O Services
Postbus 11
2280 AA Rijswijk
T: (070) 33 66 160
E: info@vutkartonnage.nl

 

 

8136 x bekeken