Energiebesparing

Het Activiteitenbesluit milieubeheer verplicht bedrijven en instellingen om energie te besparen. Sinds 1 juli 2019 dient een bedrijf niet alleen energiebesparende maatregelen te nemen, maar ook verplicht de overheid te informeren over deze maatregelen. Dit is de informatieplicht energiebesparing.

Bekijk hier een video-uitleg over de Informatieplicht Energiebesparing

Aanmelding bij eLoket?

Verbruikt uw bedrijf per jaar minimaal 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m3 aardgas(equivalent)? Dan bent u verplicht om energiebesparende maatregelen te nemen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder en de overheid hierover te informeren.

In drie stappen klaar om te rapporteren in eLoket

  1. Bekijk de introductiefilm informatieplicht energiebesparing.
  2. Gebruik het stappenplan informatieplicht energiebesparing om te controleren of uw Wm-inrichting aan de informatieplicht energiebesparing moet voldoen.
  3. Heeft u een informatieplicht? Kijk dan op de voor de branche geldende Lijst Erkende Maatregelen (EML) welke u kunt treffen.

Het stappenplan is een hulpmiddel. Het echte rapporteren doet u in eLoket. Voor het aanmelden bij eLoket heeft u een eHerkeningsmiddel niveau 1 nodig.

Deze informatie vindt u ook op rvo.nl.

Geld besparen op energie

Kartoflex helpt de leden graag met geld besparen op de energiekosten. De werkgroep Kartoflex Energie Inkoop (KEI) koopt namens de aangesloten Kartoflex-leden op een zo gunstig mogelijk moment energie in. De werkgroep wordt daarbij ondersteund door een onafhankelijke en deskundige externe adviseur. Het is één van de voordelen van het Kartoflex-lidmaatschap. Meer weten over KEI? Bel Kartoflex, 070 312 39 12.