Food Waste

Verpakkingen dragen bij aan het tegengaan van voedselverspilling

De rol van de verpakkingsindustrie
Het tegengaan van de verspilling van voedsel staat momenteel terecht in de belangstelling. Voedselverspilling is maatschappelijk onaanvaardbaar en verre van duurzaam. Om deze verspilling terug te dringen spelen verpakkingen een cruciale en gunstige rol. Daarbij is van belang dat er een weloverwogen keuze wordt gemaakt voor een specifieke verpakking met de juiste eigenschappen. De juiste verpakking beschermt eten namelijk beter tijdens vervoer, in opslag, bij verkooppunten en voorafgaand aan de uiteindelijke consumptie. Verpakkingen leveren een breed scala aan functies en helpen op die manier voedselverspilling tegen te gaan. Goed verpakken betekent minder voedselverlies.

No more food to waste (EU)
Jaarlijks wordt er in de EU ongeveer 88 miljoen ton aan voedsel verspild, waarbij de daarmee gemoeide kosten worden geraamd op 143 miljard euro. Het centrale doel van het EU-voedselveiligheidsbeleid is om de gezondheid van mens en dier te beschermen. Deze normen kunnen niet in gevaar worden gebarcht, maar in samenwerking met de lidstaten en andere belanghebbenden zoekt de EU naar mogelijkheden om voedselafval te voorkomen, en de duurzaamheid van ons voedselsysteem te versterken.
Lees meer

Save Food
Save FoodSave Food is een gezamenlijk initiatief van Messe Düsseldorf en de voedsel- en landbouworgansiatie van de Verenigde Naties (FAO). Het doel is om met concrete oplossingen te komn om de internationale voedselverliezen te reduceren.   

Kartoflex onderschrijft de doelstelling van Save Food van harte: 'Our goal is to fight global food waste and loss. Through a global alliance of all stakeholders.'

Bij de eerste presentatie van het initiatief omschreef Messe Düsseldorf de doelstellingen van Save Food als volgt:

"Our goal is to make sure that food is packaged properly on its way from the field to the market, so that it remains edible for longer. Our goal is that in the industrialized countries less food gets disposed and that the consumers plan their purchases more carefully, but what is even more important, our goal is raising the awareness of the industry for the issue of food loss, which is one of the most important for the future."

Het bedrijfsleven aan zet
Ook in Nederland komt de consument in beweging en ontstaat er steeds minder begrip voor de enorme verspilling van voedsel. Het is dus van belang om hier als verpakkingsindustrie alert op te zijn en de klant en de consument te overtuigen van het nut en belang van een kwalitatief goed geproduceerde verpakking. Op deze manier levert de verpakkingsindustrie een essentiële bijdrage aan het tegengaan van de verspilling van voedsel.

Ook de levensmiddelenindustrie is actief bezig met het tegengaan van voedselverspilling. Zo had De Alliantie Verduurzaming Voedsel 2014 uitgeroepen tot ‘Jaar tegen Voedselverspilling’. De Alliantie stimuleerde bedrijven hiermee nóg meer initiatieven te nemen om voedselverspilling tegen te gaan en ook de consument bewuster te maken.

Kijk voor meer informatie over food waste:

Tristram Stuart was een van de sprekers op het ECMA-congres in Kopenhagen. Met zijn boek Waste: Uncovering the Global Food Scandal zette hij food waste op de kaart. Tristram Stuart strijdt tegen voedselverspilling en voor een verantwoord gebruik van beschikbare middelen.

7325 x bekeken
Gerelateerde berichten

Food Waste congres

De consument gooit meer dan 30% van zijn voeding weg

21 juli 20171670 x bekeken Branchenieuws