Hergebruik en recycling

Verpakkingen kunnen worden ingezameld voor hergebruik en recycling; zeker papier en karton lenen zich daar uitstekend voor, en in toenemende mate ook kunststof. Bovendien kan door een juiste manier van verpakken de hoeveelheid verpakkingsmateriaal, maar vooral de kans op breuk en bederf, worden verminderd waardoor kosten én milieu worden gespaard. Want door een adequate verpakking hoeft er minder te worden weggegooid.

Meer weten over hergebruik en recycling?

Lees meer over hergebruik en recycling en duurzaam verpakken op:

Stichting Papier Recycling Nederland (PRN)
Nedvang
Kennisinstituut Duurzaam Verpakken (KIDV)