Het belang van de verpakking

Van transportbeschermer tot reclamedrager

Verpakkingen zijn niet meer weg te denken in onze samenleving. Met het ontstaan van de massaproductie en -consumptie aan het begin van de twintigste eeuw ontstaat een groeiende behoefte aan (standaard)verpakkingen. Aanvankelijk alleen voor transportdoeleinden, maar sinds de jaren zestig van de vorige eeuw steeds meer om redenen van houdbaarheid en gebruiksgemak alsmede om reclame te maken en productinformatie aan consumenten te verstrekken.

Meer dan functioneel omhulsel
Vrijwel elk product dat op de markt verschijnt, is gegoten in een beschermende, opvallende, aantrekkelijke en/of hygiënische verpakking. Daarmee is ook het belang aangegeven van deze branche voor de economie. Want wie wil verkopen, moet verpakken. En ook wie wil vervoeren, moet verpakken.

Verpakkingen zijn veel meer dan een louter functioneel omhulsel: zij scheppen een bijzondere toegevoegde waarde, die het mogelijk maakt dat producten de concurrentie met elkaar kunnen aangaan in de schappen en dat consumenten geïnformeerd worden over inhoud en samenstelling van het product.

Hergebruik en recycling
Verpakkingen kunnen worden ingezameld voor hergebruik en recycling; zeker papier en karton lenen zich daar uitstekend voor, maar in toenemende mate ook kunststof. Bovendien kan door een juiste manier van verpakken de hoeveelheid verpakkingsmateriaal, maar vooral de kans op breuk en bederf, worden verminderd waardoor kosten én milieu worden gespaard. Want door een adequate verpakking hoeft er minder te worden weggegooid.

Lees meer over hergebruik en recycling en duurzaam vepakken via:

 PRN Nedvang  KIDV 

 

8339 x bekeken