Kartoflex Energie Inkoop (KEI)

Voor veel ondernemers is het inkopen van energie een tijdrovende, jaarlijks terugkerende en vaak ingewikkelde materie. Door het aanwezige inkoopvolume onder onze leden te bundelen, wil Kartoflex de energiekosten zoveel mogelijk beperken voor haar leden.

Kartoflex Energie Inkoop (KEI)
Een werkgroep koopt namens de aangesloten leden op een zo gunstig mogelijk moment energie in. De werkgroep wordt daarbij ondersteund door een onafhankelijke en deskundige externe adviseur. 

KEI