MVO

De verpakkingsindustrie speelt een belangrijke, maatschappelijke rol. De bedrijven in deze sector zijn zowel leverancier van verpakkingen als van food waste oplossingen. Kartoflex is zich daar ten volle van bewust en onderschrijft de uitgangspunten van MVO Nederland. Bij het uitvoeren van onze taken, zowel op het gebied van cao, pensioen, arbo en veiligheid, nemen we de verantwoordelijkheid die rust op onze bedrijfstak om een bijdrage te leveren aan een duurzamere samenleving.

Kartoflex streeft naar een bedrijfstak waar medewerkers veilig en gezond kunnen werken, die verantwoord geproduceerde verpakkingen op de markt brengt en daarmee een actieve bijdrage levert aan het tegengaan van (voedsel)verspilling. Het besparen van energie in het productieproces en het inzetten van zoveel mogelijk hernieuwbare en recyclebare verpakkingsmaterialen is daar ook onderdeel van.

Op de website van MVO Nederland leest u meer over het begrip MVO. Dit zijn de uitgangspunten:

  • MVO is een integrale visie op ondernemerschap, waarbij het bedrijf waarde creëert op economisch (profit), ecologisch (planet) en sociaal (people) gebied.
  • MVO is verankerd in alle bedrijfsprocessen. Bij iedere bedrijfsbeslissing wordt een afweging gemaakt tussen verschillende stakeholderbelangen: de belangen van betrokken personen, bedrijven en organisaties.
  • MVO is maatwerk. Voor iedere onderneming zien de MVO-activiteiten er anders uit. Dit hangt af van bedrijfsgrootte, sector, cultuur van de onderneming en bedrijfsstrategie.
  • MVO is een proces en geen eindbestemming. De doelen die worden nagestreefd veranderen in de tijd en met elke bedrijfsbeslissing. Er wordt door de onderneming gezocht naar haalbare stappen om de maatschappelijke verantwoordelijkheid vorm te geven.

(bron: www.mvonederland.nl)

Zelf aan de slag met MVO?

Als je als bedrijf handvatten zoekt om vorm te geven aan een maatschappelijk verantwoord bedrijfsbeleid kan ISO 26000 een goed begin zijn. 

ISO 26000 biedt een denkwijze om inspanningen op het gebied van duurzaamheid te structureren en om erover te communiceren. ISO 26000 gaat ervan uit dat een organisatie samen met haar stakeholders in staat is om te bepalen hoe duurzaam ze is en om de prestaties op het gebied van MVO te vergroten.

De richtlijn biedt daarom handvatten en procesbegeleiding. Certificering is niet mogelijk; via een zogenaamde zelfverklaring verklaart een organisatie waar zij staat, op alle fronten, en hoe zij de toekomst ziet. Een zelfverklaring kan worden gebruikt als uitnodiging aan de omgeving om (kritisch) te reageren en om mee te denken. 

Vragen?

Neem contact op met de Kartoflex helpdesk, op 070 312 39 12.