MVO

Verpakkingsindustrie speelt een belangrijke rol in een duurzame samenleving

De rol van de verpakkingsindustrie
Verpakkingen vervullen in meerdere opzichten een belangrijke functie. De verpakkingsindustrie, als leverancier van verpakkingen en tegelijkertijd food waste oplossingen, speelt een belanrijke, maatschappelijke rol. Kartoflex is zich daar ten volle van bewust en onderschrijft de uitgangspunten van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Nederland. Bij het uitvoeren van onze taken, zowel op het gebied van cao, pensioen, arbo en veiligheid, nemen we de verantwoordelijkheid die rust op onze bedrijfstak om een bijdrage te leveren aan een duurzamere samenleving. 

Kartoflex streeft naar een bedrijfstak waar medewerkers veilig en gezond kunnen werken, die verantwoord geproduceerde verpakkingen op de markt brengt en daarmee een actieve bijdrage levert aan het tegengaan van (voedsel)verspilling. Het besparen van energie in het productieproces en het inzetten van zoveel mogelijk hernieuwbare en recyclebare verpakkingsmaterialen is daar onder andere onderdeel van. 

Op de website van MVO Nederland leest u meer over het begrip MVO. Dit zijn de uitgangspunten:

  • MVO is een integrale visie op ondernemerschap, waarbij het bedrijf waarde creëert op economisch (profit), ecologisch (planet) en sociaal (people) gebied.
  • MVO is verankerd in alle bedrijfsprocessen. Bij iedere bedrijfsbeslissing wordt een afweging gemaakt tussen verschillende stakeholderbelangen: de belangen van betrokken personen, bedrijven en organisaties. MVO is maatwerk. Voor iedere onderneming zien de MVO-activiteiten er anders uit. Dit hangt af van bedrijfsgrootte, sector, cultuur van de onderneming en bedrijfsstrategie.
  • MVO is een proces en geen eindbestemming. De doelen die worden nagestreefd veranderen in de tijd en met elke bedrijfsbeslissing. Er wordt door de onderneming gezocht naar haalbare stappen om de maatschappelijke verantwoordelijkheid vorm te geven.

(bron: www.mvonederland.nl) 

 

10882 x bekeken