Nieuws

Categorie:
12

‘Waarde van gezondheidschecks is enorm gebleken’

In januari 2015 is het FCB van start gegaan met de werving voor het sectorplan. Al snel werd voor een aantal activiteiten de maximale aantallen overschreden. Op verzoek van het FCB stemde het Agentschap van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid anderhalf jaar later in met een wijziging. Een korte terugblik op de deelprojecten en de resultaten.

5 mei 2017 122 x bekeken Branchenieuws

‘Werknemers inzicht bieden in eigen gezondheids- en vitaliteitssituatie’

Het periodiek uitvoeren van gezondheids- en vitaliteitschecks is voor werkgevers een goede start om met het thema gezondheid en vitaliteit aan de slag te gaan. De checks geven inzicht in werkgerelateerde risico’s. Medewerkers krijgen op hun beurt inzicht in hun gezondheid, vitaliteit en inzetbaarheid evenals persoonlijk advies om die te verbeteren.

5 mei 2017 88 x bekeken Branchenieuws

‘Stimulans om veilig gedrag naar hoger plan te brengen’

Met de sectorale gedragscode ‘Eén doelstelling: nul ongevallen’ zet het Verbond Papier en Karton helder uiteen welke procedures en routines kunnen bijdragen aan meer veiligheid op de werkvloer. Doel is bedrijven te inspireren een (nog) helderder visie op veiligheid te formuleren.

4 mei 2017 80 x bekeken Branchenieuws

Neem initiatief en verantwoordelijkheid

Medewerkers die te maken hebben met onregelmatig werk, kunnen zelf veel doen met betrekking tot hun gezondheid. In de onlangs verschenen brochure ‘Gezond in ploegenroosters’ licht het FCB toe welke keuzes daarbij van belang zijn.

23 maart 2017 159 x bekeken Branchenieuws

‘Werkgevers en werknemers hebben elkaar nodig’

Veel leden van Kartoflex hebben te maken met ‘ontgroening’. Hun medewerkers worden ouder en moeten langer doorwerken. Omgekeerd maken veel werknemers zich zorgen over hun pensioen. Met het onderzoek ‘Vitaal de toekomst in!’ wil het FCB zowel werkgevers als werknemers ondersteunen. Meer inzicht in de knelpunten en in de werkdruk is daarvoor noodzakelijk.

23 maart 2017 219 x bekeken Branchenieuws
12