‘Regeerakkoord toont goed oog voor praktijk mkb’

MKB-Nederland ziet veel van haar eigen agenda terug in het regeerakkoord van het nieuwe kabinet.

Michaël van Straalen"Dit akkoord  laat zien dat de formerende partijen in elk geval oog hebben voor de praktijk van het midden- en kleinbedrijf. Dat wordt onderstreept door de MKB-toets die erin is opgenomen. Dit bekent een doorbraak in de discussie over administratieve lasten", volgens voorzitter Michaël van Straalen.

Van Straalen constateert dat het kabinet in het regeerakkoord "terecht veel aandacht heeft" voor het midden- en kleinbedrijf. "Dat is nog niet eerder zo sterk het geval geweest." Blij is hij met de komst van de MKB-toets, waarvoor hij precies een jaar geleden een sterk pleidooi hield. De MKB-toets moet ervoor gaan zorgen dat wet- en regelgeving veel beter gaan aansluiten bij en uitvoerbaar zijn in de praktijk van kleine en middelgrote bedrijven. "Het wordt wel eens vergeten, maar 99 procent van het bedrijfsleven ís mkb."

Het volledige regeerakkoord kunt u hier downloaden. Voor werkgevers zijn vooral hoofdstuk 
2. Zekerheid en kansen in een nieuwe economie, paragraaf 2.1 Arbeidsmarkt en sociale zekerheid, en paragraaf 2.2 Vernieuwing van het pensioenstelsel van belang.

Reactie MKB-Nederland, VNO-NCW en LTO Nederland m.b.t. de Arbeidsmarktmaatregelen
'Positief is dat het kabinet inziet dat de twee jaar loondoorbetalingsplicht bij ziekte en het rigide ontslagrecht een grote belemmering is voor werkgevers om mensen aan te nemen. Goed is ook dat het kabinet de waarde van zzp’ers voor onze samenleving erkent. De combinatie van maatregelen op het gebied van ontslagrecht, de loondoorbetaling bij ziekte en flexibele arbeid moet meer ruimte geven aan werkgevers en ondernemers om mensen werk te bieden. Daarbij moet goed worden bekeken hoe zaken uitpakken voor met name kleinere bedrijven. Zo moet ontslag makkelijker worden. De plannen voor loondoorbetaling moeten echt de belemmeringen in de praktijk wegnemen, zoals de zware re-integratie-verplichtingen en tot lagere lasten voor mkb-ondernemers leiden.

Daarnaast moet de gewenste duidelijkheid voor zelfstandigen en hun opdrachtgevers er daadwerkelijk komen. De ondernemingsorganisaties nemen graag de uitnodiging aan om met de vakbeweging en het kabinet samen te werken om de arbeidsmarktplannen verder te verbeteren en om het pensioenstelsel toekomstbestendig te maken.'

Lees hier de verdere reactie van MKB-Nederland
Gepubliceerd op:  10 oktober 2017 113 x bekeken
Categorie:  Branchenieuws
Gerelateerde berichten

Arbo Trofee

Koninklijke Kartoflex heeft de Kartoflex Arbo Trofee in het leven geroepen om opmerkelijke prestaties op het gebied van veiligheid en gezondheid binnen de bedrijfstak te belonen

1946 x bekeken

Kartoflex zet Den Haag op stelten

Ondernemersvereniging Kartoflex brengt bezoek aan MKB-Nederland en Tweede Kamer

17 november 2017169 x bekeken Activiteiten Kartoflex