‘Veiligheid is gezamenlijke verantwoordelijkheid’

Het aantal safety checks wordt de komend jaar verhoogd. Tijdens de afgelopen najaarsvergadering besloot het Kartoflex-bestuur het programma te intensiveren. ‘We willen een aantrekkelijke branche zijn, maar vooral een veilige branche. We gaan leden actief benaderen en doen een beroep op hun verantwoordelijkheid als werkgever.’

Sinds 2010 voert het Verbond Papier & Karton in opdracht van Kartoflex safety checks uit. Deze bezoeken werden in het leven geroepen in het kader van meer horizontaal toezicht en zelfregulering door de branche. Deskundigen uit de branche voeren de veiligheidschecks uit en geven de leden veiligheidskundig advies.

Intensiever bezoeken
Met ingang van dit jaar verandert de bezoekfrequentie. Eén keer in de drie jaar een bezoek wordt: één keer in de twee jaar. Kartoflex-voorzitter Peter Klein Sprokkelhorst: ‘De bezoeken dragen bij aan de ambitie van Kartoflex om meer grip te krijgen op mogelijke veiligheids- en gezondheidsrisico’s. Jarenlang zagen we dan ook een positief effect en daalde het aantal ongevallen in de branche. Die lijn willen we absoluut voortzetten.’ Het Kartoflex-secretariaat zal de leden de komende tijd benaderen voor een afspraak.

Scherp blijven
‘Onze aandacht mag niet verslappen, vandaar de intensivering van het programma waarbij we een dringend beroep doen op alle leden om zich actiever voor de safety checks aan te melden. Als werkgevers zijn zij verantwoordelijk voor de veiligheid van hun mensen. Veiligheidssystemen alleen zijn niet genoeg, we moeten er gezamenlijk voor zorgen dat we ze ook uitvoeren en daar scherp op blijven. Routine is een valkuil. Een safety check draagt bij aan het voorkomen van bedrijfsblindheid.’ Kartoflex ondersteunt de leden op diverse wijze in hun arbobeleid, denk aan de Kartoflex Branche RI&E, de Arbocatalogus en de Kartoflex Arbo Trofee, waarvoor leden zich tot eind februari a.s. kunnen aanmelden.

Wilt u zich meteen aanmelden? Of meer informatie over de safety checks? Mail het Kartoflex-secretariaat

Heeft u interesse om zelf aan de slag te gaan als safety checker? Meld u zich voor meer informatie bij het Kartoflex-secretariaat!

Gepubliceerd op:   9 februari 2017 259 x bekeken
Categorie:  Branchenieuws