Bent u al voorbereid op de nieuwe Europese privacywetgeving?

Met ingang van 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) in de gehele EU van toepassing

Met ingang van 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) in de gehele EU van toepassing. Deze verordening vervangt de huidige privacywet, de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Alle bedrijven en organisaties die werken met persoonsgegevens zullen zich moeten voorbereiden op deze AVG.

Op de website van AWVN kunt u meer informatie en advies terugvinden. 

Bekijk ook deze YouTube video 'In 10 stappen naar de AVG' voor een uitleg. 

Regionale voorlichtingsbijeenkomsten VNO-NCW en MKB-Nederland
VNO-NCW en MKB-Nederland nodigen u graag uit voor één van de vijf regionale voorlichtingsbijeenkomsten over de AVG die zij de komende tijd organiseren. De AVG bouwt inhoudelijk voort op de Wbp, maar intensiveert privacyrechten voor betrokkenen en breidt deze uit. Ook krijgen bedrijven en organisaties meer verantwoordelijkheden. De Europese privacytoezichthouders (in Nederland is dat de Autoriteit Persoonsgegevens) krijgen de mogelijkheid stevige boetes op te leggen bij overtredingen.

Tijdens de voorlichtingsbijeenkomsten komen onder andere de volgende zaken aan bod: 

  • Wat zijn de belangrijkste uitgangspunten voor bescherming van persoonsgegevens en de naleving van de AVG?
  • Op welke gronden mag uw bedrijf of organisatie persoonsgegevens verwerken?
  • Wat is een Privacy Impact Assessment? Wanneer is een bewerkersovereenkomst nodig?
  • Moet uw bedrijf of organisatie een functionaris voor de gegevensbescherming aanstellen?
  • Moeten uw procedures ten aanzien van het documenteren en melden van datalekken herzien worden?

De diverse onderwerpen worden belicht door: de Autoriteit Persoonsgegevens, VNO-NCW, MKB-Nederland en een ondernemer die momenteel bezig is met de implementatie.

De voorlichtingsbijeenkomsten worden gehouden van 15.30 tot 18.00 uur op de volgende data en locaties: 

 woensdag 15 november 2017 Planetarium Amsterdam te Amsterdam Z.O. Aanmelden
 donderdag 16 november 2017 NH Conference Centre Koningshof te Veldhoven Aanmelden
 dinsdag 21 november 2017 Golden Tulip Tjaarda te Oranjewoud Aanmelden
 dinsdag 28 november 2017 Hotel De Bilderberg te Oosterbeek Aanmelden
 donderdag 7 december 2017 de ‘Malietoren’ te Den Haag Aanmelden

De toegangsprijs bedraagt € 55,00 (excl. 21% btw) per persoon. Dit bedrag wordt via een éénmalige machtiging van uw rekening afgeschreven. U wordt vriendelijk verzocht deze machtiging (zie antwoordformulier) te ondertekenen. U kunt zich door middel van het antwoordformulier opgeven voor deelname aan één van de bijeenkomsten.

De verwerking van uw aanmelding vindt plaats in volgorde van binnenkomst.

Voor meer informatie Kitty Dellemijn dellemijn@vnoncw-mkb.nl 070 349 03 74

Kort voor de bijeenkomst ontvangt u nog een bevestiging met aanvullende informatie.
Gepubliceerd op:   5 oktober 2017 115 x bekeken
Categorie:  Branchenieuws