Denatureren van alcohol: wijziging EU-wetgeving

Heeft u te maken met de nieuwe EU-wetgeving m.b.t. het denatureren van alcohol?
Over alcohol wordt normaal gesproken accijns geheven. Maar onder bepaalde voorwaarden kunt u vrijstelling van accijns krijgen. Een voorwaarde kan zijn dat de alcohol met andere stoffen vermengd moet worden. Dit wordt ‘denatureren’ genoemd. De wetgeving van de Europese Unie (Unie) kent verschil tussen volledig gedenatureerde alcohol en gedeeltelijk gedenatureerde alcohol. Voor het volledig denatureren is de EU-wetgeving gewijzigd. Ook voor het gedeeltelijk denatureren is er iets veranderd.

Voor het gedeeltelijk denatureren van alcohol is per 1 januari 2018 de Bijlage A.2 van de Uitvoeringsregeling accijns aangepast. Daardoor zijn met ingang van 1 juli 2018 alle bestaande wijzen van vermenging die zijn overeengekomen met de algemeen directeur Douane, vervallen.

U leest hierover meer in de speciale nieuwsbrief van de Belastingdienst Douane

De gewijzigde EU-wetgeving en de implementatie hiervan op nationaal niveau leidt met name tot problemen bij verpakkingsdrukkerijen die oplosmiddel-gedragen-inkten gebruiken, zoals voornamelijk het geval is bij flexo- en in iets mindere mate bij diepdruk.  

Loopt u in de praktijk tegen problemen aan? Laat het ons alstublieft weten! Binnenkort zal er namelijk een gesprek plaatsvinden op het Landelijk Kantoor Douane in Rotterdam om deze problematiek te bespreken. Naast Kartoflex zal ook EFTA-Benelux daar vertegenwoordigd zijn. EFTA-Benelux is de vereniging voor de flexografische industrie in Nederland en Vlaanderen. Uw praktijkervaringen zijn daarbij zeer welkom.

Voor eventuele vragen of achtergrondinformatie neemt u contact op met Kartoflex.   
Gepubliceerd op:  31 oktober 2018 318 x bekeken
Categorie:  Branchenieuws