Nieuwe Duitse verpakkingswetgeving VerpackG

Vanaf 1 januari 2019 geldt de verpakkingswet “VerpackG” in Duitsland. Deze wet vervangt de huidige verordening “VerpackV”.
Vanaf 1 januari 2019 geldt de verpakkingswet “VerpackG” in Duitsland. Deze wet vervangt de huidige verordening “VerpackV”. De nieuwe wet heeft twee doelen, namelijk 1) het creëren van een eerlijker handelsklimaat en 2) ervoor zorgen dat er meer verpakkingen gerecycled worden. De VerpackG verplicht alle ondernemingen die verpakkingen als eerste op de Duitse markt brengen (zogenaamde ‘Erstinverkehrbringer’) tot terugname van de verpakkingen van hun producten. Bedrijven kunnen van deze verantwoordelijkheid worden ontheven door een contract af te sluiten met een Duits duaal systeem. Verder moeten bedrijven zich registreren bij de Zentrale Stelle. Indien bedrijven geen contract en/of registratienummer hebben, riskeren zij hoge boetes.
 
De essentie van de zogenaamde ‘VerpackG’ is dat diegenen (producenten) die de producten op de Duitse markt brengen zich moeten melden bij de Die Zentrale Stelle. 
 
Ook heeft Die Zentrale Stelle een zeer informatieve website ingericht, waar alle informatie in het Engels en Duits gekregen kan worden. Ook staat daar een informatief animatiefilmpje, waarin voor ondernemers wordt uitgelegd wat zij moeten doen onder deze nieuwe Duitse verpakkingswetgeving. Zie hiervoor onderstaande link: https://verpackungsgesetz-info.de/en/
 
Recycling van verpakkingen in Duitsland
In Duitsland zijn producenten en distributeurs die verpakkingen in omloop brengen, verplicht deze verpakkingen terug te nemen en te recyclen. Dit geldt niet alleen voor verkoopverpakkingen, maar ook voor transportverpakkingen. Uiteraard dienen ook buitenlandse ondernemers zich hieraan te houden. 
 
Welke verpakkingen moeten aangemeld worden?
De Zentrale Stelle heeft een productcatalogus ontwikkeld waarin alle verpakkingen staan, die aangemeld moeten worden. Via de volgende link kun je de catalogus vinden: https://www.verpackungsregister.org/stiftung-standards/konsultationsverfahren/katalog/

De term “Hersteller”, oftewel producentin de VerpackG wetgeving is enigszins verwarrend. Maar met producent bedoelt men degene die de verpakking vult met het product. Met producent wordt dus niet de producent van de verpakking bedoelt, noch de importeur van de verpakkingen die zelf geen combinatie product en verpakking op de markt brengt.

Het is natuurlijk wel belangrijk om je klant goed te kunnen informeren. Voor klanten is het o.a. belangrijk om het volume te weten van de verpakkingen die zij hebben ingekocht, zodat ze kunnen voldoen aan hun verplichtingen die voortvloeien uit VerpackG. In de toekomst zullen er minimum standaarden worden voor recyclebaarheid. Het wordt dus gestimuleerd om goed recyclebare verpakkingen op de markt te brengen, iets waar de verpakkingsindustrie op in kan spelen.

Mocht je nog vragen hebben m.b.t. deze nieuwe Duitse verpakkingswetgeving, dan horen wij dat graag. 
 
Gepubliceerd op:   7 januari 2019 225 x bekeken
Categorie:  Branchenieuws