Terugblik eerste Webinar HR Platform

Op 12 mei jl. vond door de corona crisis een eerste aangepaste bijeenkomst van het HR Platform plaats. Via een Webinar was het fijn om met elkaar van gedachten te wisselen. Het beviel dermate goed, bijvoorbeeld door het ontbreken van reistijd, dat dit ook zonder Corona een goede optie is om “erin te houden”. Er kwamen meerdere onderwerpen aan bod waarbij kennis en ervaringen werden uitgewisseld.

Een veelheid aan maatregelen en ervaringen kwam aan bod bij de deelnemers van het Kartoflex HR Platform. Mogelijk waren mensen in het begin nog wat laks en zagen corona als een griepje. Dat veranderde echter al snel, bijvoorbeeld toen bleek in met name Brabant dat er sprake was van ziekenhuisopnames. Het blijkt dat sommige werknemers meer met corona bezig zijn dan andere en dat sommigen serieuzer met maatregelen en hulpmiddelen omgaan dan anderen.

De leden van het HR Platform tappen kennis af over te nemen maatregelen vanuit diverse bronnen, zoals de informatie die wordt verspreid door Kartoflex vanuit de overkoepelende organisaties VNO/NCW, MKB Nederland, AWVN en het Arbo Verbond. In het Webinar kwam een aantal zaken nog specifiek naar voren.

Allereerst draait het om veel schoonmaken/veel desinfecteren/veel wassen. Verder om het checken vooraf of iemand verschijnselen vertoont of klachten heeft. Bij ziekte of bij twijfel is het devies dat iemand thuis blijft. Meerdere bedrijven doen aan temperatuurmeting alvorens mensen het pand betreden. Temperatuurmeting is mogelijk, al horen hier op grond van de privacy wetgeving (AVG) wel een aantal voorwaarden bij. AWVN heeft hier een interessante blog over uitgebracht die u hier kunt lezen. Verder is een tip om de ruimtes voor ploegwisselingen zo ruim mogelijk op te zetten. In een aantal gevallen heeft men de kleedruimtes vergroot, of wordt de kantine, of kantoorruimte hiervoor ingezet. Ook wordt er gewerkt met gefaseerde start- en eindtijden om de groep mensen zo veel mogelijk te spreiden. Een tip is verder ook om toch handschoenen te dragen. Dit met name omdat zodoende mensen in de praktijk toch minder hun gezicht aanraken. De werkoverdracht op de producutievloer is een onderwerp apart. Mensen kunnen niet dichter dan 1,5 meter bij elkaar staan, maar soms is die afstand te groot om goed te communiceren. Het kan dan helpen om een notitieblok te gebruiken voor opmerkingen en antwoorden, of dit te doen via een digitaal communicatiemiddel. Ook kan er gewerkt worden met bijvoorbeeld headset of een walkie-talkie. Het is wel zaak dat die communicatiemiddelen ook steeds goed schoongemaakt worden.

Er wordt beslist veel van de mensen gevraagd. Door open te zijn en te delen krijg je veel onderling begrip. Veel van de bedrijven waarderen de inzet van de mensen bijzonder en brengen dit tot uiting door middel van een attentie. Zoals een bloemetje thuis, een waardebon, een doosje chocolade of een kaartje. Het onderwerp vakantie is een hot item. Het advies is om mensen zo veel mogelijk hun verlofdagen te laten opnemen.  Het doel van verlof is uitrusten en recupereren; je hoeft niet per se naar het buitenland. De bedrijven houden de oorspronkelijke vakantieplanning zoveel mogelijk aan, ook om te voorkomen dat mensen te veel dagen hebben staan.

Verder kwam in het HR Platform aan de orde dat de sector binnenkort start met Tiptrack, een tool om te investeren en te werken aan Duurzame Inzetbaarheid van medewerkers. Met Tiptrack wordt via een persoonlijk ontwikkelbudget bijgedragen aan de permanente ontwikkeling van werknemers zodat zij ook in deze turbulente tijden regie houden op hun (loop)baan.

Gepubliceerd op:  27 mei 2020 486 x bekeken
Gerelateerde berichten

Combi Arbo en HR Platform: 12 september 2019

Op donderdag 12 september a.s. organiseert Kartoflex weer een gecombineerde bijeenkomst voor het Arbo Platform en het HR Platform

2 augustus 2019828 x bekeken Activiteiten Kartoflex

UWV: eHerkenning tijdig aanvragen

Op dit moment kunnen werkgevers inloggen op het werkgeversportaal met hun UWV-account of met eHerkenning. Vanaf 1 november 2019 is inloggen alleen nog mogelijk met dat laatste. Dit lijkt nog ver weg, maar het aanvragen van eHerkenning kost tijd en voorbereiding. Daarom roept UWV werkgevers op dit tijdig te doen.

30 juli 2019646 x bekeken Branchenieuws