Cao à la carte

Modernisering en meer maatwerk is het doel

Werkgeversvereniging Kartoflex en de vakverenigingen FNV en CNV Vakmensen hebben de intentie in het kader van modernisering en meer maatwerk van de cao voor het Kartonnage- en Flexibele Verpakkingenbedrijf om de cao à la carte (artikel 19 van de cao) verder uit te werken. Op 24 januari 2019 heeft hierover een eerste bijeenkomst plaatsgevonden van cao-partijen.

De intentie van cao-partijen voor de cao à la carte is gelegen in het belang voor de branche om aantrekkelijk te zijn en te blijven voor medewerkers en tegelijkertijd een antwoord te bieden voor veranderingen op de arbeidsmarkt zoals vergrijzing, de vergroting van instroom van jongeren en de verhuizing van productie naar landen met een lager loonkostenniveau. De cao à la carte brengt meer flexibiliteit in de cao, in het belang van diversiteit binnen ondernemingen en in het belang van maatwerk voor medewerkers met het oog op hun levensfase, vitaliteit en inzetbaarheid. Het is de bedoeling om in de volgende cao de verdere uitwerking van cao à la carte op te nemen; de huidige cao loopt tot en met 31 oktober 2019.

Bij de cao à la carte hebben cao-partijen de volgende uitgangspunten:

  • De cao zal meer mogelijkheden krijgen voor flexibiliteit en voor het gegeven dat werken loont;
  • De cao zal de regelcapaciteit op het niveau van de leidinggevende en de medewerker vergroten;
  • De medewerker is vrij om uit het nieuwe arbeidsvoorwaardenpakket zijn/haar keuze te maken.


Randvoorwaardelijke intentie:
Cao-partijen streven ernaar om de financiële waarde van de elementen uit de cao zo veel als redelijkerwijs mogelijk te behouden en hierbij, voor zover dit het geval is, specifieke knelpunten zoveel mogelijk te vermijden dan wel door een overgangsmaatregel te verzachten.

 

840 x bekeken
Categorie:  Ledennieuws
Gerelateerde berichten

Onderhandelingsresultaat cao

Kartoflex en de vakbonden FNV en CNV Vakmensen hebben afspraken met elkaar gemaakt voor een nieuwe cao

4 december 2019803 x bekeken Ledennieuws

Stand van zaken cao

CAO-partijen hebben op 25 september hun derde onderhandelingsronde gehad.

27 september 2019570 x bekeken Branchenieuws

CAO update Kartoflex

CAO algemeen verbindend verklaard

1 november 2018897 x bekeken Branchenieuws