CAO update Kartoflex

CAO algemeen verbindend verklaard

De cao voor het Kartonnage- en Flexibele Verpakkingenbedrijf is door het Ministerie van SZW op 25 oktober jl. algemeen verbindend verklaard. De cao heeft een looptijd van 1 juli 2017 tot en met 31 oktober 2019 en geldt voor alle bedrijven en werknemers vallend binnen de werkingssfeer. De digitale tekst van de cao vindt u hier.

PAWW
Onze branche gaat mee in het systeem van de PAWW, oftewel de “reparatie 3e WW-jaar”. Zoals bekend is dit door sociale partners vastgelegd in het akkoord voor de Cao voor het Kartonnage- en Flexibele Verpakkingenbedrijf. We hebben als branche binnen de daarvoor gestelde termijn de aanmelding gedaan bij het ministerie van SZW, en hebben inmiddels begrepen dat we als branche zijn ingedeeld in de “Verzamelcao Industrie en Techniek 2.04”. Het Ministerie van SZW heeft laten weten dat ze de laatste hand leggen aan de verzamel cao in het kader van algemeen verbindend verklaring (avv) en dat men verwacht deze verzamel cao per 1 november 2018 voor algemeen verbindend verklaring (avv) te kunnen aanmelden. En dat als er zich geen hobbels voordoen rondom 15 december 2018 de avv afgegeven wordt. Uiteraard houden wij de leden op de hoogte van de verdere gang van zaken. U treft de tijdsplanning van het ministerie hier aan.

909 x bekeken
Categorie:  Branchenieuws
Gerelateerde berichten

Arbo Trofee

Koninklijke Kartoflex kent jaarlijks de Kartoflex Arbo Trofee toe aan een bedrijf dat op het gebied van veiligheid en gezondheid een uitzonderlijke prestatie heeft geleverd.

4433 x bekeken