Informatieplicht Energiebesparing: dit moet u doen

Het Activiteitenbesluit milieubeheer verplicht bedrijven en instellingen om energie te besparen. Sinds 1 juli 2019 is deze regelgeving veranderd. Je dient niet alleen energiebesparende maatregelen te nemen, je bent ook verplicht de overheid te informeren over deze maatregelen

Uiterlijk 1 juli 2019 moesten 125.000 bedrijven en instellingen via eLoket van RVO.nl rapporteren welke energiebesparende maatregelen zij hebben genomen. Dit is de informatieplicht energiebesparing.


Bekijk hier
een video-uitleg over de Informatieplicht Energiebesparing.


Drie energiebijeenkomsten
voor Kartoflex-leden
Kartoflex organiseerde op 21 mei, 6 juni en 20 juni bijeenkomsten over deze informatieplicht energiebesparing. Michiel Steerneman van BlueTerra Energy Experts was uitgenodigd om uitleg te geven.

Tijdens de bijeenkomst van 21 mei kregen de deelnemers te horen welke acties zij moeten nemen om te voldoen aan de informatieplicht energiebesparing,

De bijeenkomsten in juni waren bedoeld om de deelnemers stapsgewijs te helpen om hun bedrijf ter plekke online aan te melden bij eLoket. Ze kregen daarbij praktische ondersteuning van Michiel Steerneman. Iedereen was zeer lovend over deze op initiatief van Kartoflex geboden hulp.

Bedrijven die zich niet vóór 1 juli hebben aangemeld bij eLoket, kunnen op korte termijn een handhavingsbezoek verwachten vanuit het bevoegd gezag.


Heeft u zich nog niet aangemeld bij eLoket?
Verbruikt uw bedrijf per jaar minimaal 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m3 aardgas(equivalent)? Dan bent u verplicht om energiebesparende maatregelen te nemen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder. Dit is de energiebesparingsplicht.

Daar is op 1 juli 2019 de informatieplicht bij gekomen. U had uiterlijk 1 juli 2019 moeten rapporteren welke energiebesparende maatregelen u heeft uitgevoerd.


Wat kunt u nu doen?

  1. Bekijk de introductiefilm informatieplicht energiebesparing.
  2. Gebruik het stappenplan informatieplicht energiebesparing om te controleren of uw Wm-inrichting aan de informatieplicht energiebesparing moet voldoen.
  3. Heeft u een informatieplicht? Bepaal dan met het stappenplan welke Erkende Maatregelenlijst voor uw bedrijfstak geldt en wat de lijst op hoofdlijnen inhoudt.

Download hier de voor Kartoflex geldende Lijst Erkende Maatregelen (EML)


Het stappenplan is een hulpmiddel. Het echte rapporteren doet u in eLoket.


Schaf eHerkeningsmiddel niveau 1 aan. Bekijk de animatie eHerkenning aanvragen informatieplicht voor hoe u dit moet doen.

  1. Doorloop, voordat u gaat rapporteren, de complete Kartoflex EML op de door u uitgevoerde energiebesparende maatregelen.
  2. Bekijk voordat u gaat rapporteren de instructiefilm over eLoket informatieplicht en gebruik de handleiding.
  3. Via het eLoket informatieplicht energiebesparing rapporteert u aan RVO.nl de door u uitgevoerde energiebesparende maatregelen.


Deze informatie vindt u ook op rvo.nl.

544 x bekeken
Categorie:  Ledennieuws
Gerelateerde berichten

Aanscherping wet Milieubeheer brengt nieuwe verplichtingen voor ondernemers

Wist u dat de Wet Milieubeheer bedrijven al meer dan vijftien jaar verplicht energiebesparende maatregelen te treffen als die zich in vijf jaar of minder terugverdienen? En dat handhaving hierop kan volgen? Tot nu toe werd deze richtlijn niet of nauwelijks onder de aandacht gebracht.

16 december 2016643 x bekeken Branchenieuws