Kartoflex Arbo Trofee; Het proces van nominaties is van start!!!

Kartoflex leden kunnen vanaf nu worden genomineerd

Tijdens de Najaar ALV in 2014 is aangekondigd dat met ingang van het jaar 2015 jaarlijks de Kartoflex Arbo Trofee (bokaal) zal worden toegekend aan het bedrijf dat op Arbo gebied een belangrijke of uitzonderlijke prestatie heeft weten te realiseren. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om het continueren van een hoog niveau op het gebied van veiligheid en gezondheid, maar ook om het realiseren van grote verbeteringen en stappen vooruit die voor branchegenoten tot voorbeeld kunnen strekken. Met de trofee wordt beoogd een stimulans te geven voor het voortzetten van het goede werk en binnen de branche aandacht te vestigen op de noodzaak om continu verbeteringen op dit gebied te blijven doorvoeren.

Hoe meld ik mijzelf of een collega-bedrijf aan?
Als u van mening bent dat uw bedrijf in aanmerking komt voor een nominatie dan kunt u zich melden bij het secretariaat van Kartoflex. U kunt echter ook een collega-bedrijf nomineren en het kan ook zo zijn dat u genomineerd wordt bijvoorbeeld op voorspraak (bijvoorbeeld vanuit de Kartoflex Arbo Commissie, of vanuit het Verbond, of vanuit het Safety Check team).

Waar let de jury op bij de toekenning van de Arbo Trofee?
Bij de toekenning van de Arbo Trofee is gezocht naar mogelijkheden om de grondslag van de toekenning aan te laten sluiten bij de aandachtsgebieden die op dit moment bij Arbo relevant zijn. De afgelopen jaren is het accent van Arbo steeds meer verschoven naar ‘harde’ veiligheid. Hieronder worden onderwerpen zoals ‘Lockout Tagout Tryout’, valpreventie, besloten ruimten en intern transport geschaard. De verschuiving van aandachtsgebieden sluit aan bij de behoefte om te blijven werken aan de reductie van ongevallen met en zonder verzuim. Hierbij is naast het gebruik van de branchemiddelen en tools vanuit het verbond ook een nadrukkelijke link met de Safety Checks die binnen de branche plaatsvinden.

Hieronder treft u aan de gedachten van het bestuur van Kartoflex die ten grondslag liggen aan deze Trofee, alsmede de criteria en spelregels om mee te kunnen dingen.

Criteria voor Arbotrofee:

 1. Ongevallenstatistiek (frequentie index score gemeten over de afgelopen 24 maanden)
 2. Deelname en algemene bevindingen Safety Check (3 jaarcyclus)
 3. Actualiteit van de RIE  (max 5 jaar oud)
 4. Opmerkelijke prestaties (geconstateerd tijdens Safety Check / door bedrijf zelf gemeld / via netwerk aangedragen)

Toelichting:

Opmerkelijk = veilig, kosten besparend, efficiënt, creatief, enz.

Punten 2 en 3 dienen positief te zijn om mee te kunnen dingen naar de Arbo Trofee


Werkwijze

 • Aanmelding via lid zelf c.q. op voorspraak (KAC, Verbond, Safety Checkers, …)
 • Verificatie (deelname Safety Checks en actualiteit van de RIE; verzamelen van relevante informatie en voorleggen van aanmeldingen aan het comité (door Coördinator Verbond)
 • Nomineren (3 bedrijven) en communiceren ruim voor uitreiking; 1e prijs is winnen van bokaal, de winnaars van de 2e en 3e prijs worden in het zonnetje gezet via een bosje bloemen.
 • Toekenning door onafhankelijk comité onder regie van het Verbond; de jury zal besluiten medio februari (2015)
 • De vijfkoppige jury zal bestaan uit: 1) Voorzitter Kartoflex 2) Vertegenwoordiger namens vakorganisatie 3) Coördinator Verbond 4) Voorzitter KAC 5) Vertegenwoordiger Safety Checkers (secretaris jury: Hans van Schaik)
 • Eenmaal per jaar uitreiken tijdens Voorjaar ALV, wisselbokaal
 • Fotosessie bij winnend bedrijf, kennis delen, PR moment om bedrijf in het zonnetje te zetten met persbericht etc., filmpje voor op website, ….

 


Aarzel niet en meld uw bedrijf of een collega-bedrijf via dit formulier aan!

Wilt u meer weten dan kunt u contact opnemen met het secretariaat van Kartoflex of met Erwin Heijnsbroek van “Het Verbond”.

1722 x bekeken
Gerelateerde berichten

Branche prijst opmerkelijke prestatie van Amcor Flexibles Zutphen BV

De Kartoflex Arbo Trofee 2018 is gewonnen door Amcor Flexibles Zutphen BV. Volgens de jury heeft Amcor Flexibles een bijzondere prestatie geleverd op het gebied van veiligheid. Smurfit Kappa Hexacomb uit Ermelo en Essentra Packaging uit Leeuwarden waren eveneens genomineerd.

30 november 20181010 x bekeken Branchenieuws

Kartoflex Arbo Trofee 2018

Wint uw onderneming in 2018 de Kartoflex Arbo Trofee?

19 juli 2018828 x bekeken Activiteiten Kartoflex