Toelichting SPAWW

Met betrekking tot de SPAWW zijn er vragen gerezen voor wie deze regeling openstaat

De SPAWW-regeling is voor de sector Kartonnage- en Flexibele Verpakkingenbedrijf verplicht voor alle werknemers die vallen onder de werkingssfeer van de arbeidsvoorwaardelijke cao. Dit betreft de mensen met een functie tot en met 170 ORBA-punten.

De mensen die boven de 170 ORBA-punten uitkomen vallen niet onder de bovengenoemde brancheregeling SPAWW. Zij kunnen geen rechten laten gelden voor deze regeling en voor hen hoeft geen premie te worden ingehouden.

Indien voor de mensen met een functie boven de 170 Orba-punten een clausule in hun arbeidscontract met het bedrijf is opgenomen dat zij op alle fronten de cao Kartonnage- en Flexibele Verpakkingenbedrijf volgen, dan staat dit los van de regeling SPAWW. De regeling SPAWW is namelijk geregeld via een andere specifiek voor de SPAWW opgezette cao en deze cao maakt niet deel uit van de overeengekomen arbeidsovereenkomst tussen het bedrijf en de desbetreffende werknemer met een functie boven 170 Orba-punten.

Met andere woorden: de boven cao-ers (> 170 Orba-punten) vallen niet onder de regeling, hebben geen rechten en hoeven geen premie te betalen. Mocht in uw bedrijf desondanks voor de groep boven 170 Orba-punten premie zijn ingehouden dan is het advies om dit terug te draaien en de mensen hierover te informeren.

(Indien de wens bij een bedrijf bestaat om ook boven cao-ers onder de SPAWW regeling te brengen, dan kan dit wel, maar buiten de brancheregeling om. Er zal dan vanuit het bedrijf zelf met een vakbondsbestuurder hierover een overeenkomst moeten worden gesloten.)

658 x bekeken
Categorie:  Branchenieuws