Zoek resultaten

40 resultaten gevonden voor "FCB"

FCB

Kartoflex ondersteunt het opleidingsbeleid van haar leden

FCB

Stichting Fonds Collectieve Belangen Kartonnage- en Flexibele Verpakkingenbedrijf

‘Waarde van gezondheidschecks is enorm gebleken’

In januari 2015 is het FCB van start gegaan met de werving voor het sectorplan. Al snel werd voor een aantal activiteiten de maximale aantallen overschreden. Op verzoek van het FCB stemde het Agentschap van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid anderhalf jaar later in met een wijziging. Een korte terugblik op de deelprojecten en de resultaten.

‘Werknemers inzicht bieden in eigen gezondheids- en vitaliteitssituatie’

Het periodiek uitvoeren van gezondheids- en vitaliteitschecks is voor werkgevers een goede start om met het thema gezondheid en vitaliteit aan de slag te gaan. De checks geven inzicht in werkgerelateerde risico’s. Medewerkers krijgen op hun beurt inzicht in hun gezondheid, vitaliteit en inzetbaarheid evenals persoonlijk advies om die te verbeteren.

FCB workshops najaar 2014

FCB organiseert dit najaar drie workshops rondom de onderwerpen Duurzame Inzetbaarheid en Opleiding & Ontwikkeling

‘Talenten beter benutten’

FCB wil met nieuwe activiteiten de lijn voortzetten die met de invoering van het sectorplan voor de kartonnage- en flexibele verpakkingenbranche werd ingezet. Het sectorplan eindigt op 31 december 2016, dat geldt niet voor de plannen om de duurzame inzetbaarheid van medewerkers in de sector te blijven versterken, verzekert Chantal Nijhuis van FCB.

Vitaal de toekomst in! met mobiele unit

FCB Kartonnage- en Flexibele Verpakkingen opent op 16 november 2017 op Plein in Den Haag haar mobiele unit en zet duurzame inzetbaarheid hoog op de agenda

Investeren in duurzame inzetbaarheid loont

Steeds meer werkgevers en werknemers onderschrijven het belang van duurzame inzetbaarheid. Gezonde, productieve en gemotiveerde mensen vormen immers de basis voor gezonde en productieve bedrijven. Ook in de kartonnage- en flexibele verpakkingenbranche.

‘Werkgevers en werknemers hebben elkaar nodig’

Veel leden van Kartoflex hebben te maken met ‘ontgroening’. Hun medewerkers worden ouder en moeten langer doorwerken. Omgekeerd maken veel werknemers zich zorgen over hun pensioen. Met het onderzoek ‘Vitaal de toekomst in!’ wil het FCB zowel werkgevers als werknemers ondersteunen. Meer inzicht in de knelpunten en in de werkdruk is daarvoor noodzakelijk.

‘Stel een gecombineerde werkgroep samen’

Het aanpassen van werktijden en roosters raakt vele facetten binnen de onderneming. Deze veranderingen kunnen tot andere werktijden voor de medewerkers, een andere productieplanning en andere vergoeding. Om de gevolgen van die veranderingen te overzien, raadt het FCB aan om een werkgroep samen te stellen. Dit is een van de adviezen van het FCB in de brochure Innovatief roosteren.

CAO

Kartoflex: uw belangenbehartiger op niveau!

Neem initiatief en verantwoordelijkheid

Medewerkers die te maken hebben met onregelmatig werk, kunnen zelf veel doen met betrekking tot hun gezondheid. In de onlangs verschenen brochure ‘Gezond in ploegenroosters’ licht het FCB toe welke keuzes daarbij van belang zijn.

Investeren in gezondheid en het verminderen van verzuimkosten

In 2015 en 2016 heeft Oude Vrielink Gezondheidsmanagement in het kader van het sectorplan meer dan 1.250 gezondheids- en vitaliteitschecks bij leden van Kartoflex uitgevoerd. Zo’n 25 procent van alle medewerkers in de sector hebben aan dit project deelgenomen.

‘Ook werknemers helpen bij regie over eigen loopbaan’

Het event ‘Vitaal de toekomst in’ vormde onlangs de afsluiting van het sectorplan. De onderwerpen uit dit plan staan echter ook de komende jaren hoog op de agenda. Centraal daarin staat ‘duurzame inzetbaarheid’, zowel in het belang van werkgevers als werknemers.

‘Kwaliteit van werken begint bij kwaliteit van leven’

Het gezondheidsprofiel van medewerkers in de kartonnage en flexibele verpakkingsbranche is voor verbetering vatbaar. Zelf zijn zij graag bereid om daaraan te werken, stelt Oude Vrielink Gezondheidsmanagement na de gezondheidschecks in het kader van het Sectorplan. De bal ligt bij directies. ‘Zij zouden zichzelf de vraag moeten stellen: hoe staat mijn bedrijf ervoor?’

Subsidie voor bedrijven die aan de slag willen met duurzame inzetbaarheid

Momenteel doet zich een unieke kans voor om als bedrijf met duurzame inzetbaarheid aan de slag te gaan. U kunt subsidie krijgen voor een advies op maat of voor ondersteuning bij de implementatie van duurzame inzetbaarheidsmaatregelen. Het doel van de subsidie is om mensen langer en productief aan het werk te houden en in te zetten op duurzame inzetbaarheidsbeleid.

‘Kartoflex: bij die vereniging zit ik goed’

Kartoflex is een ondernemersvereniging die haar leden op vele terreinen ontzorgt. De aangesloten bedrijven ontmoeten elkaar meerdere keren per jaar en delen hun kennis én oplossingen. ‘Dat is onze grote kracht’, stelt voorzitter Peter Klein Sprokkelhorst die leden oproept zich actief in te zetten voor de vereniging. ‘Ik wil dat leden na een bijeenkomst naar huis rijden met het gevoel: bij die vereniging zit ik goed. Ook in de toekomst.’

Kartoflex introduceert de Kartoflex Arbo Trofee

Kartoflex voert veiligheid op de werkplek hoog in het vaandel en zet de aangesloten bedrijven daarom graag in het zonnetje met de uitreiking van de jaarlijkse Kartoflex Arbo Trofee. Leden kunnen met ingang van volgend jaar voor deze brancheprijs in aanmerking komen.