Zoek resultaten

39 resultaten gevonden voor "Milieu"

Tweede Kamer aan zet over drankenkartons

De pilot inzameling en hergebruik drankenkartons is afgerond. Op 30 december 2013 is de rapportage door de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu aan de Tweede Kamer aangeboden.

‘We oriënteren ons op nieuwe diensten’

In het kader van de ‘agenda van de toekomst’ staat het Kartoflex-bestuur jaarlijks tijdens een strategische sessie stil bij de beleidsplannen van de vereniging. ‘Er is een groeiende ambitie om meer diensten aan de leden aan te bieden’, aldus bestuurslid Eric Hisken. Daarnaast staan ledenwerving en uitbreiding van bestuur hoog op de agenda.

Ledenvoordeel

Het lidmaatschap van Kartoflex geeft u een voorsprong!

Rethink plastics

Kunststof producerende en -verwerkende industrie presenteert Routekaart materiaalverduurzaming

Informatieplicht Energiebesparing: dit moet u doen

Het Activiteitenbesluit milieubeheer verplicht bedrijven en instellingen om energie te besparen. Sinds 1 juli 2019 is deze regelgeving veranderd. Je dient niet alleen energiebesparende maatregelen te nemen, je bent ook verplicht de overheid te informeren over deze maatregelen