Zoek resultaten

51 resultaten gevonden voor "bestuur"

‘We oriënteren ons op nieuwe diensten’

In het kader van de ‘agenda van de toekomst’ staat het Kartoflex-bestuur jaarlijks tijdens een strategische sessie stil bij de beleidsplannen van de vereniging. ‘Er is een groeiende ambitie om meer diensten aan de leden aan te bieden’, aldus bestuurslid Eric Hisken. Daarnaast staan ledenwerving en uitbreiding van bestuur hoog op de agenda.

‘Kartoflex: bij die vereniging zit ik goed’

Kartoflex is een ondernemersvereniging die haar leden op vele terreinen ontzorgt. De aangesloten bedrijven ontmoeten elkaar meerdere keren per jaar en delen hun kennis én oplossingen. ‘Dat is onze grote kracht’, stelt voorzitter Peter Klein Sprokkelhorst die leden oproept zich actief in te zetten voor de vereniging. ‘Ik wil dat leden na een bijeenkomst naar huis rijden met het gevoel: bij die vereniging zit ik goed. Ook in de toekomst.’

Aankondiging Buitengewone Ledenvergadering

Het bestuur en de werkgevers cao-delegatie van Koninklijke Kartoflex nodigen de leden van Kartoflex uit voor de Buitengewone Ledenvergadering in het kader van de cao-onderhandelingen.

Neem in 2017 deel aan de Safety Checks

Kartoflex biedt haar leden unieke ondersteuning op arbo-gebied. Teams van safety checkers bezoeken het hele jaar door Kartoflex leden om hen te helpen zo veilig mogelijk te werken en daar waar nodig verbeteringen te realiseren.

FCB

Kartoflex ondersteunt het opleidingsbeleid van haar leden

CAO

Kartoflex: uw belangenbehartiger op niveau!

Tweede Kamer aan zet over drankenkartons

De pilot inzameling en hergebruik drankenkartons is afgerond. Op 30 december 2013 is de rapportage door de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu aan de Tweede Kamer aangeboden.

‘Waarde van gezondheidschecks is enorm gebleken’

In januari 2015 is het FCB van start gegaan met de werving voor het sectorplan. Al snel werd voor een aantal activiteiten de maximale aantallen overschreden. Op verzoek van het FCB stemde het Agentschap van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid anderhalf jaar later in met een wijziging. Een korte terugblik op de deelprojecten en de resultaten.

‘Veiligheid is gezamenlijke verantwoordelijkheid’

Het aantal safety checks wordt de komend jaar verhoogd. Tijdens de afgelopen najaarsvergadering besloot het Kartoflex-bestuur het programma te intensiveren. ‘We willen een aantrekkelijke branche zijn, maar vooral een veilige branche. We gaan leden actief benaderen en doen een beroep op hun verantwoordelijkheid als werkgever.’

FCB

Stichting Fonds Collectieve Belangen Kartonnage- en Flexibele Verpakkingenbedrijf

‘Altijd bereid de leden te helpen’

Management assistente Hélène Hahn-van ’t Hoff weet als geen ander wat er binnen Kartoflex speelt en omdat ze de leden kent, gebeurt het dan ook niet vaak dat ze de leden niet verder kan helpen. Het is haar werk, maar ook haar drijfveer: persoonlijk contact en weten wat er speelt bij de Kartoflex-leden. Hiermee vervult Hélène een essentiële rol binnen het Kartoflex-team.

In Memoriam Gerard Paul Herwig

Met leedwezen heeft het bestuur van Kartoflex kennis genomen van het overlijden van oud-voorzitter Gerard Paul Herwig