Kartoflex Arbo Trofee

Koninklijke Kartoflex kent jaarlijks de Kartoflex Arbo Trofee toe aan een bedrijf dat op het gebied van veiligheid en gezondheid een uitzonderlijke prestatie heeft geleverd.

Sinds 2015 kent Koninklijke Kartoflex jaarlijks de Kartoflex Arbo Trofee toe aan een bedrijf dat op het gebied van veiligheid en gezondheid een uitzonderlijke prestatie heeft geleverd. Ieder jaar wordt de Arbo Trofee uitgereikt tijdens de Algemene Ledenvergadering.

Nomineren, hoe werkt het? 

Wanneer volgend jaar weer de nominatie start, vindt u op deze pagina weer een formulier om uw bedrijf of een collega-bedrijf aan te melden. Ook op voorspraak van bijvoorbeeld het Kartoflex Arbo Platform, het Verbond P&K of het Safety Check team kunnen bedrijven worden aangemeld.

Doelstelling Kartoflex Arbo Trofee  

Veiligheid en gezondheid verdienen in onze branche permanente aandacht. Welke verbeteringen kunnen we doorvoeren en hoe kunnen we branchegenoten tot voorbeeld zijn? Om dat hoog op de agenda te houden, is de Kartoflex Arbo Trofee in het leven geroepen. Met de wisselbokaal wil Kartoflex een stimulans geven voor het voortzetten van het goede werk en binnen de branche de noodzaak van continue verbeteringen hoog op de agenda te houden.

Criteria en spelregels voor nominatie Arbo Trofee

Bedrijven die in aanmerking willen komen voor de Arbo Trofee dienen aan de volgende criteria te voldoen: 

1. Ongevallenstatistiek (frequentie indexscore gemeten over de afgelopen 24 maanden)
2. Deelname en algemene bevindingen Safety Check (3 jaarcyclus)
3. Actualiteit van de RI&E (max 5 jaar oud)
4. Opmerkelijke prestaties (geconstateerd tijdens Safety Check / door bedrijf zelf gemeld / via netwerk aangedragen)

Toelichting:
- Opmerkelijk = veilig, kosten besparend, efficiënt, creatief, enz.
- Punten 2 en 3 dienen positief te zijn om mee te kunnen dingen naar de Arbo Trofee


De afgelopen jaren is het accent van Arbo steeds meer verschoven naar ‘harde’ veiligheid. Hieronder vallen onderwerpen zoals ‘Lockout Tagout Tryout’, valpreventie, besloten ruimten en intern transport. We blijven aandacht geven aan de reductie van ongevallen met en zonder verzuim. Hierbij is naast het gebruik van de branchemiddelen en tools vanuit het Verbond ook een nadrukkelijke link gelegd met de Safety Checks die binnen de branche plaatsvinden.

Werkwijze

1. Aanmelding (via lid of op voorspraak)

2. Verificatie
- deelname Safety Checks en actualiteit van de RI&E
- verzamelen van relevante informatie
- voorleggen van aanmeldingen aan het comité (door Coördinator Verbond)

3. Nominatie van 3 bedrijven na beoordeling door onafhankelijke jury, onder regie van het Verbond

4. Uitreiking: winnaar ontvangt een bokaal, De Arbo Trofee wordt uitgereikt op de Najaarsledenvergadering. Naast het delen van kennis en best practices uit de bedrijfstak, levert deelname het winnende bedrijf een fotosessie op en een PR moment om het bedrijf in het zonnetje te zetten met persbericht, een filmpje voor op website, etc. De winnaars van de tweede en derde prijs worden in het zonnetje gezet met een bos bloemen.

De jury

Een vijfkoppige jury buigt zich over de aanmeldingen. Deze vakjury bestaat uit:

  • Voorzitter Kartoflex (Bauke van der Molen Kuipers)
  • Vertegenwoordiger namens vakorganisatie (Ashna Kamta)
  • Coördinator Verbond (Erwin Heijnsbroek)
  • Voorzitter Arbo Platform (Edgar Bloem)
  • Vertegenwoordiger Safety Checkers
  • (secretaris jury: Hans van Schaik)

 

5483 x bekeken
Gerelateerde berichten