Kartoflex Arbotrofee

Koninklijke Kartoflex kent jaarlijks de Kartoflex Arbotrofee toe aan een bedrijf dat op het gebied van veiligheid en gezondheid een uitzonderlijke prestatie heeft geleverd.

Winnaars Kartoflex Arbotrofee 2017Sinds 2015 kent Koninklijke Kartoflex jaarlijks de Kartoflex Arbotrofee toe aan een bedrijf dat op het gebied van veiligheid en gezondheid een uitzonderlijke prestatie heeft geleverd. 

Doelstelling Kartoflex Arbotrofee  

Veiligheid en gezondheid verdienen in onze branche permanente aandacht. Welke verbeteringen kunnen we doorvoeren en hoe kunnen we branchegenoten tot voorbeeld zijn? Om dat hoog op de agenda te houden, is de Kartoflex Arbotrofee in het leven geroepen. Met de wisselbokaal wil Kartoflex een stimulans geven voor het voortzetten van het goede werk en binnen de branche de noodzaak van continue verbeteringen hoog op de agenda te houden.

Nomineren, hoe werkt het? 

Denkt u dat uw bedrijf in aanmerking komt voor een nominatie? Vul dan dit formulier in en mail het vóór 29 september 2018 naar het Verbond. U kunt ook een collega-bedrijf aanmelden. Ook op voorspraak van bijvoorbeeld het Kartoflex Arbo Platform, het Verbond of het Safety Check team kunnen bedrijven worden aangemeld.

Criteria en spelregels voor nominatie Arbotrofee

Bedrijven die in aanmerking willen komen voor de Arbotrofee dienen aan de volgende criteria te voldoen: 

1. Ongevallenstatistiek (frequentie indexscore gemeten over de afgelopen 24 maanden)
2. Deelname en algemene bevindingen Safety Check (3 jaarcyclus)
3. Actualiteit van de RI&E (max 5 jaar oud)
4. Opmerkelijke prestaties (geconstateerd tijdens Safety Check / door bedrijf zelf gemeld / via netwerk aangedragen)

Toelichting:
- Opmerkelijk = veilig, kosten besparend, efficiënt, creatief, enz.
- Punten 2 en 3 dienen positief te zijn om mee te kunnen dingen naar de Arbo Trofee


De afgelopen jaren is het accent van Arbo steeds meer verschoven naar ‘harde’ veiligheid. Hieronder vallen onderwerpen zoals ‘Lockout Tagout Tryout’, valpreventie, besloten ruimten en intern transport. We blijven aandacht geven aan de reductie van ongevallen met en zonder verzuim. Hierbij is naast het gebruik van de branchemiddelen en tools vanuit het Verbond ook een nadrukkelijke link gelegd met de Safety Checks die binnen de branche plaatsvinden.

Werkwijze

1. Aanmelding (via lid of op voorspraak)

2. Verificatie
- deelname Safety Checks en actualiteit van de RI&E
- verzamelen van relevante informatie
- voorleggen van aanmeldingen aan het comité (door Coördinator Verbond)

3. Nominatie van 3 bedrijven na beoordeling door onafhankelijke jury, onder regie van het Verbond

4. Uitreiking: winnaar ontvangt bokaal, In 2018 wordt de Arbotrofee uitgereikt op 15 november a.s. tijdens de Najaarsledenvergadering. Naast het delen van kennis en best practices uit de bedrijfstak, levert deelname het winnende bedrijf een fotosessie op en een PR moment om het bedrijf in het zonnetje te zetten met persbericht, een filmpje voor op website, etc. De winnaars van de tweede en derde prijs worden in het zonnetje gezet met een bos bloemen.

De jury

Een vijfkoppige jury buigt zich over de aanmeldingen. Deze vakjury bestaat uit:

 

• Voorzitter Kartoflex (Peter Klein Sprokkelhorst)
• Vertegenwoordiger namens vakorganisatie
• Coördinator Verbond (Erwin Heijnsbroek)
• Voorzitter Arboplatform (Edgar Bloem)
• Vertegenwoordiger Safety Checkers
(secretaris jury: Hans van Schaik)

Op 1 november maakt de jury bekend welke drie bedrijven genomineerd zijn voor de Arbotrofee.

3530 x bekeken
Gerelateerde berichten