Arbo Trofee

Koninklijke Kartoflex heeft de Kartoflex Arbo Trofee in het leven geroepen om opmerkelijke prestaties op het gebied van veiligheid en gezondheid binnen de bedrijfstak te belonen

Met ingang van het jaar 2015 is Koninklijke Kartoflex gestart met de toekenning jaarlijks van de Kartoflex Arbo Trofee (wisselbokaal) aan het bedrijf dat op Arbo gebied een belangrijke of uitzonderlijke prestatie heeft weten te realiseren. 

Doelstelling Kartoflex Arbo Trofee  
Bij het beoordelen van de inzendingen voor de Kartoflex Arbo Trofee gaat het bijvoorbeeld om het continueren van een hoog niveau op het gebied van veiligheid en gezondheid, maar ook om het realiseren van grote verbeteringen en stappen vooruit die voor branchegenoten tot voorbeeld kunnen strekken. Met de trofee wordt beoogd een stimulans te geven voor het voortzetten van het goede werk en binnen de branche aandacht te vestigen op de noodzaak om continu verbeteringen op dit gebied te blijven doorvoeren.

Nomineren, hoe werkt het? 
Als een bedrijf van mening is in aanmerking te komen voor een nominatie dan kan men zich melden bij het secretariaat van Kartoflex. Men kan echter ook een collega-bedrijf nomineren en het kan ook zo zijn dat men genomineerd wordt bijvoorbeeld op voorspraak (bijvoorbeeld vanuit de Kartoflex Arbo Commissie, of vanuit het Verbond, of vanuit het Safety Check team). 

Bij de toekenning van de Arbo Trofee is gezocht naar mogelijkheden om de grondslag van de toekenning aan te laten sluiten bij de aandachtsgebieden die op dit moment bij Arbo relevant zijn. De afgelopen jaren is het accent van Arbo steeds meer verschoven naar ‘harde’ veiligheid. Hieronder worden onderwerpen zoals ‘Lockout Tagout Tryout’, valpreventie, besloten ruimten en intern transport geschaard. De verschuiving van aandachtsgebieden sluit aan bij de behoefte om te blijven werken aan de reductie van ongevallen met en zonder verzuim. Hierbij is naast het gebruik van de branchemiddelen en tools vanuit het verbond ook een nadrukkelijke link met de Safety Checks die binnen de branche plaatsvinden.

Hieronder treft u aan de gedachten van het bestuur van Kartoflex die ten grondslag liggen aan deze Trofee, alsmede de criteria en spelregels om mee te kunnen dingen.

Criteria voor Arbotrofee:
1. Ongevallenstatistiek (frequentie index score gemeten over de afgelopen 24 maanden)
2. Deelname en algemene bevindingen Safety Check (3 jaarcyclus)
3. Actualiteit van de RI&E (max 5 jaar oud)
4. Opmerkelijke prestaties (geconstateerd tijdens Safety Check / door bedrijf zelf gemeld / via netwerk aangedragen)

Toelichting:
- Opmerkelijk = veilig, kosten besparend, efficiënt, creatief, enz.
- Punten 2 en 3 dienen positief te zijn om mee te kunnen dingen naar de Arbo Trofee

Werkwijze:
- Aanmelding verloopt via lid zelf c.q. op voorspraak (KAC, Verbond, Safety Checkers)
- Verificatie (deelname Safety Checks en actualiteit van de RI&E; verzamelen van relevante informatie en voorleggen van aanmeldingen aan het comité (door Coördinator Verbond)
- Nomineren (3 bedrijven) en communiceren ruim voor uitreiking; 1e prijs is winnen van bokaal, de winnaars van de 2e en 3e prijs worden in het zonnetje gezet via een bosje bloemen. 
- Toekenning door onafhankelijk comité als jury onder regie van het Verbond. 

De vijfkoppige jury bestaat uit:
• Voorzitter Kartoflex (Peter Klein Sprokkelhorst) 
• Vertegenwoordiger namens vakorganisatie 
• Coördinator Verbond (Erwin Heijnsbroek)
• Voorzitter Arbo Platform (Edgar Bloem)
• Vertegenwoordiger Safety Checkers 
(secretaris jury: Hans van Schaik)

Eenmaal per jaar vindt de uitreiking van de wisselbokaal plaats. In 2018 zal dit zijn op 15 november a.s. tijdens de Najaarsledenvergadering. Naast het delen van kennis en best practices uit de bedrijfstak, levert deelname het winnende bedrijf een fotosessie op en een PR moment om het bedrijf in het zonnetje te zetten met persbericht, een filmpje voor op website, etc.

2265 x bekeken
Gerelateerde berichten