ARBO

Een veilige en gezonde werkplek voor iedereen

Kartoflex zet zich actief in voor veilig en gezond werken in de bedrijfstak, en al sinds 2001 samen met de partners in het Verbond Papier & Karton. We willen grip krijgen op veiligheidsrisico’s vanuit de visie: Een veilige en gezonde werkplek voor iedereen in de PKGV-sector.

Onze ambities strekken verder dan het voldoen aan arbowetgeving: het streven naar een veilige werksituatie gaat namelijk uitstekend samen met het optimaliseren van de bedrijfsvoering van onze leden. Zeker de intensieve samenwerking met het Verbond Papier & Karton heeft al veel vruchten afgeworpen. Met de systematische bundeling van kennis, gezamenlijke krachten en ontwikkelde hulpmiddelen is daadwerkelijk meer grip ontstaan op veiligheid in de bedrijven.

Voordelen voor Kartoflex-leden 

Alle bedrijven die bij Kartoflex zijn aangesloten krijgen praktische ondersteuning op het gebied van arbo.

Ze kunnen gebruik maken van de Kartoflex Branche RI&E (webbased) met daarin verweven de sector Arbocatalogus, met oplossingen om grip te krijgen op veiligheidsrisico’s. We werken risicogericht: hoe groter het risico, hoe meer prioriteit de aanpak ervan krijgt. Om die prioriteiten te bepalen hebben we in de sector een aantal gemeenschappelijke risicogebieden benoemd, waaraan we gezamenlijk werken. In de Arbocatalogus zijn voor deze risicogebieden modules opgenomen met ‘best practices’ die door iedereen in de sector kunnen worden gebruikt. 

Safety Checker aan het werkSafety Checks: gratis risicobeoordeling en advies

De bedrijven in de sector Kartonnage- en Flexibele Verpakkingen komen in aanmerking voor een Safety Check. Sinds 2010 gaan deskundigen uit de branche op bezoek bij bedrijven om een risicobeoordeling te doen en ze advies te geven over de aanpak van arborisico's.  

De bezoeken zijn vrijwillig, maar hetgeen aan de orde komt is zeker niet vrijblijvend. De punten die een Safety Checker zijn opgevallen, zullen ook bij een controle van de Arbeidsinspectie aan het licht komen, en dan zijn de gevolgen helaas van een andere orde. Dat is ook één van de redenen waarom de Safety Checks zo gewaardeerd worden door onze leden. 

Arbo Platform: inspirerende bijeenkomsten met boeiende sprekers

Naast ledenvergaderingen en thematische workshops organiseert Kartoflex regelmatig platformbijeenkomsten. Er is een Arbo Platform, een Milieu Platform en een HR Platform waar je als lid van Kartoflex meerdere malen per jaar kennis en ervaringen kunt uitwisselen met andere leden. Regelmatig nodigen we relevante sprekers uit die hun kennis en ervaringen delen over het onderwerp.

In de Agenda vind je de datum van de eerstvolgende Arbo Platformbijeenkomst. Je bent van harte welkom.

Vragen over arbo? Bel de helpdesk 

Kartoflex is niet alleen een belangenbehartiger, we beschikken ook over een enorme kennisbank op het gebied van arbo, milieu en cao. Maak er gebruik van. Bel met je vragen over arbo de Kartoflex helpdesk, op 070 312 39 12 of stuur een mail