Arbocatalogus

Handzame leidraad bij het ontwikkelen van effectief arbobeleid

In de Arbeidsomstandighedenwet staat dat ieder bedrijf arbobeleid dient te ontwikkelen, op basis van een Risico Inventarisatie & Evaluatie met Plan van Aanpak. De Arbocatalogus helpt werkgevers daarbij, door een vertaalslag te maken vanuit wetgeving naar praktijk. 

Voor wie is de Arbocatalogus bedoeld?

De wettelijke kernverplichting van de Arbowet ligt bij de werkgever - hij moet zorgen voor zo goed mogelijke, veilige en gezonde werkomstandigheden. Samen met de medewerkers (in de vorm van de ondernemingsraad, de personeelsvertegenwoordiging of de direct-belanghebbende werknemer) en relevante adviseurs (de preventiemedewerker/arbocoördinator en/of externe adviseurs, zoals de arbodienst) dient hij zijn arbobeleid vorm te geven om te kunnen voldoen aan de kernverplichting. 

Wat staat er in de arbocatalogus PKGV-industrie?

De catalogus bevat concrete voorbeelden van oplossingen uit de branche, verzameld door arbospecialisten. Het bevat alle maatregelen die je moet treffen om te voldoen aan de doelvoorschriften in de Arbowet.

De Arbocatalogus is modulair opgebouwd. Per onderwerp vind je een beschrijving van het risico, de grenswaarden, oplossingen en verwijzingen. Als bijlagen zijn praktische voorbeelden en hulpmiddelen beschikbaar.

Op verbondpk.nl vind je de arbocatalogus en een overzicht van alle modules

Wat vindt de arbeidsinspectie van de arbocatalogus?

De catalogus is met positief resultaat getoetst door Inspectie SZW - ze gebruikt de Arbocatalogus dan ook bij haar inspecties. Een bedrijf dat van de catalogus afwijkt moet kunnen bewijzen dat het vereiste beschermingsniveau van de Arbocatalogus of de Arbowet op een andere manier wordt gerealiseerd.

De Arbocatalogus is geen statisch document. Technische vooruitgang, maar ook de ontwikkeling van nieuwe inzichten om veilig gedrag te stimuleren zijn aanleiding om de catalogus regelmatig bij te werken. We houden u op de hoogte.

Heb je vragen over de Arbocatalogus?

Heb je vragen over de Arbocatalogus of één van de modules? Neem dan contact op met je arbocoördinator of preventiemedewerker. Leden van Kartoflex kunnen ook de Helpdesk Arbo bellen, op 070 312 39 12. Of stuur een mail