Arbocatalogus

De arbocatalogus biedt u alle informatie die u nodig heeft om de veiligheid in uw bedrijf op het wettelijke peil te krijgen en te behouden.

De arbocatalogus is zo eenvoudig mogelijk gehouden, maar bij onduidelijkheden kunt u het beste contact opnemen met uw preventiemedewerker of de heer Hans van Schaik van uw branchevereniging Koninklijke Kartoflex. Brancheleden en vakbonden kunnen ook gebruik maken van de deskundige ondersteuning van het Verbond P&K. 

Ook via de website van het Verbond P&K is de arbocatalogus digitaal beschikbaar, maar daarnaast vindt u er nog meer relevante arbo-informatie.

Bedrijven die deelgenomen hebben aan de arboconvenanten hebben het voordeel dat zij met een aantal van de onderwerpen vertrouwd zijn. Bij de keuze van de onderwerpen voor de catalogus is rekening gehouden met: 

  • de borging van de resultaten die behaald zijn met de arboconvenanten;
  • de brochure van de Arbeidsinspectie;
  • de (mogelijke) uitkomst van het inspectieproject in de sector;
  • de mening van deskundigen (van werkgevers- en werknemerszijde) die de sector goed kennen en die de risicovolle onderwerpen hebben aangegeven. 

De arbocatalogus is geen statisch document; de technische vooruitgang is al aanleiding genoeg voor regelmatige updates van de catalogus.

Voor wie is de arbocatalogus bedoeld?
De wettelijke kernverplichting van de Arbeidsomstandighedenwet ligt bij de werkgever - hij moet zorgen voor zo goed mogelijke, veilige en gezonde werkomstandigheden! Samen met zijn medewerkers (in de vorm van de ondernemingsraad, de personeelsvertegenwoordiging of de direct-belanghebbende werknemer) en zijn adviseurs (de preventiemedewerker of de arbocoördinator en/of externe adviseurs, zoals de arbodienst) dient hij zijn arbobeleid vorm te geven om te kunnen voldoen aan de kernverplichting.

5485 x bekeken