RI&E

Risico Inventarisatie en Evaluatie, én Plan van Aanpak

Digitale branche RI&E Kartonnage- en Flexibele Verpakkingen
De digitale branche RI&E is een instrument waarmee bedrijven zelfstandig een Risico Inventarisatie en Evaluatie kunnen uitvoeren. Vanuit Arbowetgeving is ieder bedrijf verplicht om te beschikken over een actuele RI&E met plan van aanpak. In de nieuwe RI&E is ook de koppeling gemaakt met de Arbocatalogus, waarmee dus ook de verbinding is gelegd tussen brancheoplossingen en brancherisico’s.

Branche RI&E
In de praktijk geldt als stelregel dat een RI&E na 4 á 5 jaar aan een update toe is waardoor dit een terugkerende activiteit is op Arbogebied. In het verleden werd voor het uitvoeren van een RI&E veelal gebruik gemaakt van de diensten van een arbodienst. Met een branche-RI&E is uitbesteden niet meer nodig en kan een bedrijf zelf een eigen RI&E uitvoeren. Na het uitvoeren van een RI&E volstaat een toets door een gecertificeerde kerndeskundige. Door de rol van de arbodienst bij het uitvoeren van een RI&E tot een minimum te beperken, is door veel gebruikers van de branche RI&E een forse besparing op het arbobudget gerealiseerd.

Voor vragen m.b.t. de Branche RI&E en uw inloggegevens neemt u contact op met het Kartoflex secretariaat.

Steunpunt RI&ESteunpunt RI&E
De website van het Steunpunt RI&E biedt veel informatie over alles wat u moet weten over de RI&E. Klik hier om de website van het Steunpunt RI&E te bezoeken. 

Erkenning branchespecifieke RI&E-instrument 
Het door Kartoflex ontwikkelde digitale en branchespecifiek RI&E-instrument voldoet aan de voorwaarden en is derhalve een officieel erkende branche RI&EErkende branchespecifieke RI&E-instrumenten zijn:

  • tot stand gekomen in overleg tussen werkgevers en werknemers in de branche;
  • door de sociale partners en een gecertificeerd arbo-kerndeskundige, voorzien van hun goedkeuring (handtekening), aangemeld als branche RI&E-instrument bij het Steunpunt RI&E-instrumenten;
  • op www.rie.nl geplaatst
  • herkenbaar aan het erkenningsicoontje   RI&E

 

 

7229 x bekeken