Duurzaamheid

De verpakkingsindustrie speelt een belangrijke, maatschappelijke rol. Kartoflex zet de verantwoordelijkheid die we hebben om in actie, zodat we branchebreed onze footprint minimaliseren. 

We streven gezamenlijk naar een bedrijfstak:

  • waarin medewerkers veilig en gezond kunnen werken,
  • die verantwoord geproduceerde verpakkingen op de markt brengt en daarmee een actieve bijdrage levert aan voedselveiligheid en het tegengaan van (voedsel)verspilling,
  • steeds meer energie bespaart en minder CO2 uitstoot in het productie- en andere processen, en
  • zoveel mogelijk hernieuwbare en recyclebare verpakkingsmaterialen produceert.

Kartoflex onderschrijft de uitgangspunten van MVO Nederland. Bij het uitvoeren van onze taken, zowel op het gebied van cao, pensioen en arbo/veiligheid, willen we een bijdrage leveren aan een duurzamere samenleving. Wij ondersteunen onze leden in het creëren van waarde op economisch (profit), ecologisch (planet) en sociaal (people) gebied.

CO2-reductie: 30 in 2030

Steeds meer klanten en partners vragen om duurzame alternatieven, kleinere CO2-voetafdrukken en Climate Neutral Certificering. Ook nieuwe wet- en regelgeving dwingt ons snel in beweging te komen.

In 2030 moet 40% van de opgewekte energie schoon zijn. En al vanaf 2024 moeten bedrijven met 250 of meer medewerkers rapporteren over de impact van hun activiteiten op mens en milieu, conform de nieuwe CSRD EU-richtlijn (Corporate Sustainability Reporting Directive). Je moet kunnen aantonen wat je aan CO2 uitstoot.

Reden genoeg voor het bestuur van Kartoflex om een duidelijk koers uit te stippelen voor de komende jaren en onze leden te ondersteunen in het behalen van de klimaatdoelstellingen. In 2030 willen we een branchebrede CO2-reductie kunnen aantonen van 30%.

Download hier de bestuursverklaring: 30 in 2030

Verplichte registratie CO2-uitstoot

De CSRD verplicht je vanaf 2024 te rapporteren over de milieu-impact van jouw onderneming. Een registratie is dus verplicht.

Gelukkig biedt het inzicht dat de cijfers je geven ook kansen, mits je niet alleen cijfers registreert maar ze ook gebruikt om bedrijfsprocessen te optimaliseren. Zeker nu de kosten van energie en grondstoffen stijgen, verdienen deze investeringen zich snel terug. Met een professioneel registratie- en monitoringsysteem zie je snel welke maatregelen welk effect zullen sorteren.

Het Kartoflex-bestuur heeft een aantal registratietools onderzocht en heeft gekozen voor samenwerking met SmartTrackers.

Wat is SmartTrackers?

SmartTrackers is een compleet management- en sturingsprogramma voor CO2-reductie, dat aan de basis ligt van een compleet programma dat wij samen met SmartTrackers hebben ontwikkeld, specifiek voor onze branche. In SmartTrackers werk je aan je CO2-management gebaseerd op feiten en, misschien wel het belangrijkste, samen met je branchegenoten.

Het is een gebruiksvriendelijke tool waar iedereen mee kan werken, of je nou productiemedewerker, directeur, controller of veiligheidskundige bent. Kijk hier naar het filmpje over SmartTrackers.
 

Vandaag nog aan de slag met CO2-reductie?

Neem contact op met Luc Lejeune, luclejeune@kartoflex.nl of bel 070 312 39 12.