Energie & inkoop (KEI)

Het Activiteitenbesluit milieubeheer verplicht bedrijven en instellingen om energie te besparen. Sinds 1 juli 2019 dient een bedrijf niet alleen energiebesparende maatregelen te nemen, maar is het ook verplicht de overheid te informeren over deze maatregelen. Dit is de informatieplicht energiebesparing.

Heb jij een energiebesparingsplicht?

Verbruikt jouw bedrijf per jaar minimaal 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m3 aardgas(equivalent)? Dan ben je verplicht om energiebesparende maatregelen te nemen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder. En je moet de overheid hierover informeren.

Op rvo.nl staan alle te nemen stappen duidelijk uitgelegd.

Geld besparen op energie

logo Kartoflex Energie InkoopKartoflex helpt haar leden graag met geld besparen op de energiekosten. De werkgroep Kartoflex Energie Inkoop (KEI) koopt namens de aangesloten Kartoflex-leden op een zo gunstig mogelijk moment energie in. De werkgroep wordt daarbij ondersteund door een onafhankelijke en deskundige externe adviseur. Het is één van de voordelen van het Kartoflex-lidmaatschap.

Meer weten over KEI? Bel Kartoflex, 070 312 39 12.