Pensioen

De uitvoering van de pensioenregeling voor het Kartonnage- en Flexibele Verpakkingenbedrijf (K&FV) is ondergebracht bij Pensioenfonds PGB. Alle informatieverstrekking over pensioenen, zoals het uniform pensioenoverzicht (UPO), loopt via Pensioenfonds PGB.

Premiegegevens

Informatie over premiegegevens vind je op www.pensioenfondspgb.nl/premiegegevens

Vragen over pensioen?

Met vragen over pensioen kun je contact opnemen met Pensioenfonds PGB.

De pensioenafspraken staan onder artikel 17 (Pensioenregeling) van de cao voor het Kartonnage- en Flexibele Verpakkingenbedrijf.

Sectorcommissie

De Sectorcommissie is een paritair samengestelde commissie. Vanuit Kartoflex nemen de volgende personen zitting in de Sectorcommissie:

• Tamira Knoppers
• Wouter Veenis
• Hans van Schaik