Lidmaatschap Kartoflex

Voor wie is Koninklijke Kartoflex? Ook voor u?

De branchevereniging Koninklijke Kartoflex
Koninklijke Kartoflex is dé branchevereniging van fabrikanten van kartonnages en flexibele verpakkingen in Nederland. De vereniging telt circa honderd actieve ledenbedrijven onderverdeeld in twaalf secties. Kartoflex vervult de rol van intermediair tussen de branche en de vakverenigingen, media, politiek, internationale instellingen, (rijks)overheid in het algemeen en de ministeries van VROM en SZW in het bijzonder.

Wat doet Koninklijke Kartoflex voor u? 

Belangenbehartiger op een breed terrein
Als professionele en servicegerichte branchevereniging behartigt Kartoflex op een breed terrein de belangen van de branche en van haar leden. Kartoflex vertegenwoordigt de branche al vele jaren op nationaal niveau in overleg met overheid en vakbonden en op internationaal niveau in samenwerking met verwante organisaties.  Mede dankzij ons lidmaatschap van MKB Nederland kunnen we de belangen van onze leden ook in de politiek en bij de overheid op nationaal, decentraal en Europees niveau behartigen. 

Cao-partner en cao-helpdesk 
Kartoflex sluit voor de branche een cao op maat af. Door uw lidmaatschap verkrijgt u rechtstreeks zeggenschap en invloed op de uitkomst van de cao-onderhandelingen. Daarnaast biedt Kartoflex haar leden een helpdesk voor arbeidsrechtelijke- en cao-vragen. Ook voor overige zaken kunt u als lid altijd bij Kartoflex terecht voor advies of een gerichte doorverwijzing. Kartoflex is aangesloten bij werkgeversorganisaties MKB Nederland (VNO-NCW) en de Algemene Werkgeversvereniging Nederland (AWVN) en kan voor de leden tevens gebruik maken van hun expertise en dienstverlening. 

Toegang tot Member-only gedeelte Kartoflex website 
Alleen als u bent ingelogd treft u extra keuzemogelijkheden aan binnen de navigatie. Op deze member-only pagina's leest u achtergrondinformatie die wij alleen ter beschikking stellen aan onze leden, zoals informatie en links naar relevante wet- en regelgeving en actuele dossiers.

Bent u als lid van Kartoflex? Dan stuurt u voor uw inloggegevens een bericht  aan het secretariaat met vermelding van uw naam en uw bedrijfsnaam. U krijgt uw inloggegevens dan zo spoedig mogelijk toegestuurd.

Arbo: veiligheid en gezondheid
Kartoflex ondersteunt haar leden op het gebied van veiligheid en gezondheid (arbo) onder andere door hen een webbased branche RI&E met hieraan gekoppeld een Arbocatalogus met brancheoplossingen aan te bieden. Leden van Kartoflex hebben toegang tot deze digitale RI&E d.m.v. een inlogcode. Deze kunt u opvragen bij het Kartoflex secretariaat.  

Kartoflex heeft in samenwerking met het Verbond P&K adviesteams in het leven geroepen, die onder de naam Safety Check, deskundig advies aan de leden uitbrengen. Ook onderhoudt Kartoflex namens de bedrijfstak rechtstreeks contact met de werknemersorganisaties, collega-brancheorganisaties en de Arbeidsinspectie.

Ook lid worden van Kartoflex?  
Wilt u ook lid worden van Kartoflex? Dat kan! Lees op de pagina 'Hoe word ik lid?' hoe u zich bij Kartoflex kunt aansluiten. 

Lees meer over de voordelen van het Kartoflex-lidmaatschap

11207 x bekeken