Acket Drukkerij Kartonnage B.V.

Dings Kartonnages B.V.

Graphic Packaging International

Hubregtse B.V.

Intergrafipak B.V.

MM Packaging Leeuwarden BV

Schut Packaging bv

Total Packaging Factory bv

Van de Velde Packaging / Veerkarton

Van de Velde Packaging Maastricht

Zaadhof’s Cartonnagefabrieken B.V.