Food Waste

Het tegengaan van de verspilling van voedsel staat momenteel terecht in de belangstelling. Voedselverspilling is maatschappelijk onaanvaardbaar en verre van duurzaam. Om deze verspilling terug te dringen spelen verpakkingen een cruciale en gunstige rol.

Goed verpakken betekent minder voedselverlies

De juiste verpakking beschermt eten beter tijdens vervoer, in opslag, bij verkooppunten en voorafgaand aan de uiteindelijke consumptie. Verpakkingen leveren een breed scala aan functies en helpen op die manier voedselverspilling tegen te gaan.

No more food to waste (EU)

Jaarlijks wordt er in de EU ongeveer 88 miljoen ton aan voedsel verspild, waarbij de daarmee gemoeide kosten worden geraamd op 143 miljard euro. Het centrale doel van het EU-voedselveiligheidsbeleid is om de gezondheid van mens en dier te beschermen. Deze normen kunnen niet in gevaar worden gebarcht, maar in samenwerking met de lidstaten en andere belanghebbenden zoekt de EU naar mogelijkheden om voedselafval te voorkomen, en de duurzaamheid van ons voedselsysteem te versterken.

Save Food
Save FoodSave Food is een gezamenlijk initiatief van Messe Düsseldorf en de voedsel- en landbouworgansiatie van de Verenigde Naties (FAO). Het doel is om met concrete oplossingen te komen om de internationale voedselverliezen te reduceren.   

Kartoflex onderschrijft de doelstelling van Save Food van harte: 'Our goal is to fight global food waste and loss. Through a global alliance of all stakeholders.'

Bij de eerste presentatie van het initiatief omschreef Messe Düsseldorf de doelstellingen van Save Food als volgt:

"Our goal is to make sure that food is packaged properly on its way from the field to the market, so that it remains edible for longer. Our goal is that in the industrialized countries less food gets disposed and that the consumers plan their purchases more carefully, but what is even more important, our goal is raising the awareness of the industry for the issue of food loss, which is one of the most important for the future."

Het bedrijfsleven is aan zet

Ook in Nederland komt de consument in beweging en ontstaat er steeds minder begrip voor de enorme verspilling van voedsel. Het is dus van belang om hier als verpakkingsindustrie alert op te zijn en de klant en de consument te overtuigen van het nut en belang van een kwalitatief goed geproduceerde verpakking. Op deze manier levert de verpakkingsindustrie een essentiële bijdrage aan het tegengaan van de verspilling van voedsel.

Kijk voor meer informatie over food waste:

Met zijn boek Waste: Uncovering the Global Food Scandal zette Tristram Stuart food waste op de kaart. Tristram Stuart strijdt tegen voedselverspilling en voor een verantwoord gebruik van beschikbare middelen.