Kartoflex Blog

KartoflexDe standpunten van Kartoflex nader toegelicht
Kartoflex behartigt de belangen van haar leden en is in die hoedanigheid woordvoerder namens een belangrijk deel van de Nederlandse verpakkingsindustrie. 

Op de Kartoflex Blog worden de standpunten van Kartoflex nader toegelicht. Duiding van bepaalde standpunten en de noodzakelijke achtergrondinformatie is waardevol. Juist in een tijd waarin er veel verschillende meningen via de verschillende media worden gecommuniceerd .

Lees daarom op deze pagina de Kartoflex Blogs.      

Blog type:
123
123