17 november 2020

55e bijeenkomst HR Platform

De HR-mensen zijn momenteel nog steeds erg druk met corona. In heel veel gevallen zijn de HR-ers binnen het bedrijf het eerste aanspreekpunt voor vragen van werknemers. Ook zorgen de HR-mensen samen met hun collega’s voor voldoende bezetting. De bedrijven draaien ondanks de beperkingen goed door en inmiddels zijn de interne maatregelen verder aangescherpt. Veel bedrijven werken met een sneltest en er wordt gewerkt met mondkapjes e/of gezichtsmaskers. Naast Covid-19 is ook uitgebreid stilgestaan bij de ontwikkelingen rondom het pensioen, met ingang van 2021. En verder stond “Tiptrack”op het programma, het hulpmiddel voor het nemen van eigen regie door werknemers. Namens het HR Platform worden alle mensen in de bedrijven opgeroepen om zoveel mogelijk gebruik te maken van Tiptrack. De start van Tiptrack was na de zomer dit jaar, er is zeker enthousiasme, maar er mag best een tandje bij gezet worden, zowel vanuit werkgevers- als werknemerszijde. 

De volgende vergadering van het HR Platform vindt plaats begin 2021. In die bijeenkomst zal uitgebreid worden ingegaan op spelende HR actualiteiten en zal verder ingezoomd worden op het bedrijfsbeleid rondom “Medicijnen, Alcohol en Drugs”.