15 december 2019

Bijeenkomst Energiebesparing Kartoflex en CBA

Op 13 december 2019 organiseerden we samen met golfkartonorganisatie CBA een bijeenkomst over energiebesparing. 

Michiel Steerneman - Blue TerraWe waren te gast bij DS Smith Packaging in Tilburg. Michiel Steerneman, expert energiebesparing van Blue Terra, ging in op onderwerpen als de Informatieplicht die geldt sinds 1 juli 2019, de inhoud van een EED-audit en de diverse energiemanagementsystemen die er op de markt zijn.

Klimaatakkoord

Natuurlijk kwam ook het onlangs afgesloten Klimaatakkoord aan de orde. In 2030 moeten we de CO2-uitstoot met 49% hebben beperkt, meer energie besparen en meer oog hebben voor innovaties.

Eén van de manieren om de energietransitie te bereiken is het heffen van de ODE-toeslag. ODE staat voor Opslag Duurzame Energie. Bedrijven gaan via de ODE-toeslag meer betalen voor grijze dan voor groene energie. Dat moet hen aansporen om zuiniger om te gaan met energie, of om te kiezen voor alternatieve, duurzame energiebronnen.

De ODE-gelden worden gebruikt voor subsidies op alternatieve energiesoorten. Ook voor haalbaarheidsonderzoeken of energiepilots zijn subsidies beschikbaar.

Biomassa, waterstof... wat kies je?

Er zijn al alternatieven voor aardgas, zoals de warmtepomp, biomassa en waterstof. Maar uitontwikkeld zijn ze nog niet. Dat maakt kiezen moeilijk.

De energietransitie is mede daardoor een onderwerp dat we als branchevereniging samen moeten aanpakken. Wat zijn onze gemeenschappelijke thema's? Ketels, LED, verwarming? Wat is haalbaar en wat sorteert het grootste effect? Welke subsidies kunnen we het beste inzetten?

Tijdens het volgende Kartoflex Arbo Platform benoemen we de thema's, waar mogelijk samen met CBA. Wellicht kunnen we ook Blue Terra erbij betrekken. Zij beschikken over een energietransitiescan die van pas kan komen.

Best practices energiebesparing

Antoon van Overbeek van Smurfit Kappa Twincorr besprak een aantal best pratices en gaf tips:

  • Denk bij technische aanpassingen niet alleen in kosten, maar zie het potentieel tot besparen – vaak is daar veel te bereiken.

  • Bijeenkomst energiebesparing 191213Let bij de aankoop van compressoren en machines op de impact qua energiegebruik. Soms moet je iets meer geld uitgeven voor apparatuur die minder energie verbruikt.

  • Maak medewerkers bewust van hun energiegedrag.

  • Onderzoek de mogelijkheden van warmteterugwinning.

  • Blijf kritisch kijken naar allerlei bronnen van energieverbruik. Vaak geeft verwarming via elektriciteit in plaats van gas een beter rendement; ook dat scheelt in de kosten.

  • Blaas afgezogen lucht niet naar buiten, maar filter het en houdt het in het gebouw. Deze lucht hoef je niet of nauwelijks meer te verwarmen.
Download de sheets (members only)