1 juli 2022

Cao akkoord bereikt

Op 1 juli 2022 hebben de vakbonden FNV en CNV Vakmensen medegedeeld dat hun leden hebben ingestemd met het bereikte cao-onderhandelingsresultaat. De leden van Kartoflex hadden reeds eerder met het resultaat ingestemd.  

Dit betekent dat er een akkoord is voor een arbeidsvoorwaardelijke cao, met een looptijd van 1 juli 2022 tot en met 30 september 2023.

Het bereikte cao-akkoord zal de komende tijd in een definitieve cao-tekst worden omgezet.