2 augustus 2019

Combi Arbo en HR Platform: 12 september 2019

Zowel HR- als arbofunctionarissen hebben in de bedrijven veel, zo niet alles, te maken met de mens. Daarom is het goed om samen van gedachten te wisselen en praktijkcases uit te werken. Onderwerpen zijn onder andere Duurzame Inzetbaarheid, Gedrag en Sturing, Kwaliteitsbewustzijn en Veiligheidscultuur, en Scholing & Opleiding. In 2018 werd voor het eerst een dergelijke gecombineerde bijeenkomst georganiseerd en dit viel in zeer goede aarde bij de aanwezige leden met de wens dit ook weer te doen in 2019.

Het gezamenlijke deel van de bijeenkomst vindt plaats van 11.00 uur tot 13.00 uur. Hieraan voorafgaand vergadert het Kartoflex Arbo Platform van 09.30 uur tot 11.00 uur. Het Katoflex HR Platform vergadert vervolgens van 13.00 uur tot 14.30 uur.

Dit belooft een welbestede dag te worden, je kunt je alvast aanmelden.
Het exacte programma en nadere stukken voor de bijeenkomst(en) komen binnenkort naar je toe.