15 december 2021

Handletselcampagne

Vanuit het Arbo Verbond PK (Papier & Karton) start in januari 2022 een veiligheidscampagne specifiek gericht op het voorkomen van handletsels. Bedrijven in de sector kunnen zich aanmelden om een toolkit en beeldmaterialen te ontvangen waarmee ze direct aan de slag kunnen. Inmiddels hebben zich al meer dan 80 bedrijven (verbondsbreed) aangemeld. De materialen gaan nu in productie en kunnen medio januari (vanaf ongeveer 17 januari) worden verstuurd.

Ondanks allerlei inspanningen en aandacht voor veilig werken, zien we dat er nog regelmatig ongevallen plaatsvinden in onze sector. Handen en vingers raken bekneld, er wordt in gesneden of ze raken beschadigd door het gebruik van chemicaliën. Voldoende reden voor een nieuwe campagne! Met professionele ondersteuning van een reclamebureau is een materiaalset gemaakt, denk aan: posters, toolkits, folders, life size posters, maar ook digitaal materiaal voor op de schermen in het bedrijf. Deze materialen zijn bedoeld om het verhaal te versterken. Het belangrijkste onderdeel is de Toolkit. De Toolkit is de leidraad voor de preventiemedewerker om de campagne te kunnen draaien binnen het eigen bedrijf.

Focus op bewustwording creëren
Binnen sommige bedrijven wordt gewerkt vanuit oude gewoonte, wat vaak gepaard gaat met onwetendheid over mogelijke gevaren. Met de handletselcampagne willen we vanuit het Verbond PK voorkomen dat die gevaren leiden tot letsel bij werknemers. Het creëren van bewustwording over die gevaarlijke situaties én een aangepaste werkwijze waarmee die gevaren voorkomen worden, moet hiervoor een oplossing bieden. Het gaat om een campagne waarbij de preventiemedewerker via een toolkit en beschikbare beeldmaterialen een campagne kan draaien.

Ook worden mogelijke concrete veiligheidsmaatregelen, zoals veiligheidsmessen en -handschoenen, in de toolkit besproken. Naast de toolkit worden ook andere communicatiemiddelen beschikbaar gesteld, zoals levensgrote posters, stickers en leaflets, die uitgedeeld kunnen worden om bewustwording te creëren op de werkvloer. Door de toolkit helemaal te doorlopen en de materialen gericht in te zetten, kun je het aantal handletsels terugdringen zo is de stellige overtuiging.