11 juli 2019

Informatieplicht Energiebesparing: dit moet je doen

Uiterlijk 1 juli 2019 moesten 125.000 bedrijven en instellingen via eLoket van RVO.nl rapporteren welke energiebesparende maatregelen zij hebben genomen. Dit is de informatieplicht energiebesparing.

Drie energiebijeenkomsten voor Kartoflex-leden

bijeenkomst energie besparen eLoket Kartoflex organiseerde op 21 mei, 6 juni en 20 juni 2019 bijeenkomsten over deze informatieplicht energiebesparing. Michiel Steerneman van BlueTerra Energy Experts was uitgenodigd om uitleg te geven. Zijn presentatie vind je bij Member Only > Ledendocumentatie. 

Tijdens de bijeenkomst van 21 mei kregen de deelnemers te horen welke acties zij moeten nemen om te voldoen aan de informatieplicht energiebesparing. De bijeenkomsten in juni waren bedoeld om de deelnemers stapsgewijs te helpen om hun bedrijf ter plekke online aan te melden bij eLoket. Ze kregen daarbij praktische ondersteuning van Michiel Steerneman. Iedereen was zeer lovend over deze op initiatief van Kartoflex geboden hulp.

Bedrijven die zich niet vóór 1 juli 2019 hebben aangemeld bij eLoket, kunnen op korte termijn een handhavingsbezoek verwachten vanuit het bevoegd gezag.

Heb je je nog niet aangemeld bij eLoket?

Verbruikt jouw bedrijf per jaar minimaal 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m3 aardgas(equivalent)? Dan ben je verplicht om energiebesparende maatregelen te nemen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder. Dit is de energiebesparingsplicht.

Daar is op 1 juli 2019 de informatieplicht bij gekomen. Je had uiterlijk 1 juli 2019 moeten rapporteren welke energiebesparende maatregelen je hebt uitgevoerd.

Wat kun je nu doen?

  1. Bekijk de introductiefilm informatieplicht energiebesparing.
  2. Gebruik het stappenplan informatieplicht energiebesparing om te controleren of jouw Wm-inrichting aan de informatieplicht energiebesparing moet voldoen.
  3. Heb je een informatieplicht? Loop dan de Erkende Maatregelenlijst (EML) Kartoflex op hoofdlijnen door.

Het stappenplan is een hulpmiddel. Het echte rapporteren doe je in eLoket.

  1. Schaf eHerkeningsmiddel niveau 1 aan. De animatie eHerkenning aanvragen informatieplicht toont hoe je dit moet doen.
  2. Doorloop, voordat je gaat rapporteren, de complete Kartoflex EML op de door u uitgevoerde energiebesparende maatregelen.
  3. Bekijk voordat je gaat rapporteren de instructiefilm over eLoket informatieplicht en gebruik de handleiding.
  4. Rapporteer via het eLoket informatieplicht energiebesparing aan RVO.nl de door jou uitgevoerde energiebesparende maatregelen.

Bovenstaande informatie vind je ook op rvo.nl.

Download Erkende Maatregelen Lijst (EML) Kartoflex