24 augustus 2017

Investeren in duurzame inzetbaarheid loont

Er zijn genoeg redenen om met duurzame inzetbaarheid aan de slag te gaan. Voordeel voor werkgevers kan zijn: een lager ziekteverzuim, een hogere productiviteit en een sterk imago van hun bedrijf. Werknemers kunnen door in hun eigen duurzame inzetbaarheid te investeren hun arbeidsmarktpositie versterken, gezond en vitaal blijven en hun werkplezier vergroten.

FCB ondersteunt
Investeren in duurzame inzetbaarheid betekent: investeren in scholing en ontwikkeling enerzijds en in gezondheid en vitaliteit anderzijds. De sociale partners in de Kartonnage en Flexibele Verpakkingen ondersteunen werkgevers en werknemers hierbij.  

Naast het recente brede sectoronderzoek naar duurzame inzetbaarheid, de grote bewustwordingscampagne (die in september aanstaande start) en de mogelijkheid voor bedrijfsadvies op maat, biedt FCB gratis ondersteuning bij het opstellen van een bedrijfsopleidingsplan (BOP), diverse workshops, EVP- en loopbaantrajecten voor werknemers en bedrijfspilots van werkdruk naar werkplezier.

Werkgevers of werknemers vallend onder de FCB-CAO kunnen kosteloos gebruik maken van de activiteiten.

Wilt u meer weten over het concrete aanbod of zich aanmelden? Kijk dan op de FCB-site!