19 april 2023

KARTOFLEX ARBO TROFEE 2023 UITGEREIKT

De Kartoflex Arbo Trofee 2023 is gewonnen door Saica Flex Netherlands B.V. te Etten-Leur. Volgens de jury heeft Saica Flex een bijzondere prestatie geleverd op het gebied van een integrale aanpak van veiligheid en strekt het bedrijf tot voorbeeld voor de branche.

Acket Drukkerij Kartonnage B.V.  uit Oss en Wipak Produktie B.V. uit Sittard waren eveneens genomineerd en ontvingen en eervolle vermelding.

Kartoflex, de branchevereniging voor kartonnages en flexibele verpakkingen, reikte op 13 april jl. in Nijkerk voor de zesde keer de Kartoflex Arbo Trofee uit. De prijs – een inmiddels zeer begeerde bokaal – is een beloning voor die bedrijven die een hoog veiligheidsniveau en een aantoonbare verbeter- of cultuuromslag hebben gerealiseerd op het gebied van branchespecifieke veiligheidsrisico’s.

Richard Weijers van Saica Flex met de Kartoflex Arbo TrofeeSaica Flex levert een voorbeeld functie voor de branche.
De overweging van de jury om de Trofee te geven aan Saica Flex is gebaseerd op wat ze  aan verbetering hebben laten zien de afgelopen jaren. Dit zowel op het gebied van techniek als gedrag. Het maken van een cultuuromslag met 200 man is ingewikkeld. Een goedwerkend LTT programma (Log out Tag out Try out) en meer dan 2 jaar ongevalsvrij is een prestatie van formaat. Er worden structureel OOG (Observatie Onbewust Gedrag) rondes gelopen, waarmee nieuwe risico’s in beeld worden gebracht en daardoor kansen worden gevonden.

Binnen Saica Flex is er sprake van een hoog veiligheidsbewustzijn met een gedreven veiligheidsteam, dat continu bezig is met het bevorderen van veiligheid en gezondheid binnen de fabriek. Het veiligheidsteam staat onder leiding van manager QHSE Richard Weijers en HSE Employee Daphne van Meijgaarden. LTT is binnen de onderneming op deskundige wijze opgezet en succesvol geïmplementeerd. Daadwerkelijk de stappen die bij LTT horen doorlopen/toepassen vergt veel kennis, structuur en discipline. Binnen Saica Flex wordt dit op de juiste wijze gedaan, en dat is een hele mooie prestatie.  De mensen die het hebben gezien zijn onder de indruk wat er in de afgelopen tijd is klaargespeeld onder leiding van Richard Weijers . De trofee wordt aan Saica Flex uitgereikt als beloning om zo boven jezelf uit te stijgen en als stimulans om op dezelfde voet verder te gaan. Wat er is gepresteerd strekt tot voorbeeld in de branche en dit verdient voor Saica Flex de Kartoflex Arbo Trofee 2023!

Veilig en prettig werken staat voorop.
Richard Weijers, QSHE manager van Saica Flex: “De afgelopen twee jaar hebben we hard gewerkt om ons bedrijf veiliger te maken. Iedereen heeft daaraan bijgedragen, van directie tot de werkvloer.

Deze Arbo trofee is een enorme erkenning voor alle inspanningen van iedereen. Het is geen geluk. Het is hard werken. Het is samen werken.”

Veilig werken is een gedeelde verantwoordelijkheid
De twee andere genomineerde bedrijven, Acket Drukkerij Kartonnage B.V.  uit Oss en Wipak Produktie B.V. uit Sittard , ontvingen een speciale oorkonde met daarbij een zeer eervolle vermelding.

De jury prijst Acket voor het feit dat op een praktische manier een hoog veiligheidsniveau nagestreefd. De nominatie is gedaan op basis van het werk binnen Acket rondom de vouw/plakmachine. Opvallend is de manier hoe meerdere vouwplakmachines zijn voorzien van een benaderingsbeveiliging. Wanneer de vouwplakmachine te dicht wordt benaderd, wordt eerst de snelheid aangepast (gele vlak) en vervolgens tot stilstand gebracht (rode vlak). Er is sprake van duidelijke belijning op de vloer. De betrokkenen zijn uitgebreid meegenomen bij het nadenken over en het treffen van verbeteringen en er is gekeken naar wat zij belangrijk vinden. Dit betekent dat enerzijds voor hen er sprake is van minder belasting en anderzijds worden bewegende delen zo beter beveiligd en dit met een oplossing die door de mensen zelf volledig gedragen wordt. Deze aanpak binnen Acket verdient een dikke pluim.Genomineerden en Winnaar Arbo Trofee 2023

Bijzonder bij Wipak is volgens de jury dat het veiligheidsbewustzijn zeer hoog is in alle lagen van de organisatie.  Continu verbeteren (Safety Blue Cross) en het 5s-programma (orde en netheid en scheiden en schikken van materialen) staan centraal binnen de organisatie. Er worden Safety Observations gedaan. Hierbij wordt door iedere werknemer periodiek een rondgang gemaakt, dus ook op voor hen andere afdelingen. De acties die hieruit komen moeten vervolgens daadwerkelijk  geeffectueerd worden. Binnen Wipak is er een Safety Cross, dit betekent dat goed en voor iedereen zichtbaar de dagen van de maand worden weergegeven en dat hierbij wordt aangegeven of er wel of geen veiligheidsincident heeft plaatsgevonden. Bij Wipak wordt reeds gedurende een lange periode op hoog niveau de veiligheid geborgd en dat is een groot compliment waard.