5 oktober 2023

Kartoflex-leden vol lof over gratis CO2-check door energieconsultant Michiel Steerneman

 

Michiel Steerneman bezoekt wekelijks bedrijven in onze sector voor een CO2-check. De gepensioneerde energieconsultant zet zich onverminderd enthousiast in om bedrijven te helpen bij het verduurzamen van processen in de energietransitie. Michiel ontwikkelde in de afgelopen 40 jaar een unieke werkwijze waarmee ondernemers snel inzicht krijgen in energiebesparende maatregelen met een korte terugverdientijd.

Positief verrast
Inmiddels heeft Michiel al zo’n dertig bedrijven bezocht. Hij is positief verrast door de creativiteit en innovaties in de branche, en door de vele recyclebare en biobased materialen. “Daar hoort een voortvarende energietransitie bij. Als ik deze branche vergelijk met branches die zich ruim 20 jaar geleden committeerden aan een MJA (Meerjarenafspraak energie-efficiëntie), dan doen ze het niet slecht. Maar er zijn nog flinke stappen te zetten.”

Op het gebied van energie en duurzaamheid ziet Michiel grote verschillen tussen de bedrijven in de sector. “De koplopers, meestal de grotere bedrijven, hebben de vaart er goed in zitten. Maar er zijn ook ondernemers die energiebesparing en duurzaam ondernemen zeker toejuichen, maar zitten te wachten op een handvat. ‘Hoe pak ik dit nu allemaal op?’ Dit zijn vooral de wat kleinere bedrijven, die opkijken tegen de administratieve last en die niet zomaar mensen vrij kunnen maken voor een onderwerp als duurzaamheid.” 

“Veel bedrijven weten wel dat ze iets moeten doen,
maar wat dan precies? En hoe pak je dat aan?

Verduurzaming leeft, zeker binnen Kartoflex. “Ik kom bij bedrijven waar men energiezuinige machines aanschaft, het wagenpark elektrificeert, overstapt van gas naar warmtepomp en zonnepanelen plaatst. En dat is heus niet altijd de makkelijkste weg. Zo was er één ondernemer bij wie geen standaard zonnepanelen op de lichte dakconstructie geplaatst konden worden. Hij heeft toen zelf lichte panelen geïmporteerd en die liggen er nu op. Waar een wil is, is een weg.”

Inplannen afspraak
Bedrijven kunnen zich nog steeds gratis aanmelden voor een CO2-check. “Elk sectorbedrijf kan aan het Kartoflex-secretariaat doorgeven in welke week in 2023 of 2024 ze de CO2-check willen laten plaatsvinden. Ik bel dan tijdig om een exacte datum en tijdstip af te spreken. Meestal kom ik rond half tien binnen en tegen half een zijn we klaar met de rondgang door het bedrijf. Op voorhand ontvangt het bedrijf de agenda en doet het wat voorwerk, zoals het bij elkaar zoeken van de energiefacturen.” 

“Soms weten bedrijven niet wat ze verbruiken, bijvoorbeeld omdat de energiekosten verdisconteerd zitten in de huurprijs, of als transport wordt uitbesteed. Ik help ze de getallen schatten, met formules, tabellen en kengetallen.”

Toekomstvisie
“Samen kijken we naar het huidige én het toekomstige verbruik. Hoe zien ze de toekomst van het bedrijf? Gaan ze uitbreiden of krimpen? Komen er nieuwe producten, andere materialen, een andere markt? Besparen en verduurzamen vraagt om een heldere toekomstvisie.”

Op basis van het energieverbruik en de bedrijfsgrootte kan Michiel bedrijven ook precies vertellen welke wet- en regelgeving op hen van toepassing is. “Veel bedrijven weten wel dat ze iets moeten doen, maar wat dan precies? En hoe pak je dat aan? Kunnen ze dat zelf of moeten ze daar iemand voor inhuren?

Opgeheven vingertje
Het doel van Michiels bezoek is niet om bedrijven met een opgeheven vingertje te vertellen ‘hoe ze het moeten doen’. “Ik ben er puur ter ondersteuning van de bedrijven, om ze op weg te helpen en te adviseren over de zaken waar ze tegenaan lopen. We brengen de CO2-footprint in kaart, wat meteen een goed startpunt is om een goede administratie op te zetten, want voor veel bedrijven geldt een informatieplicht. Dat kan eenvoudig met een softwaretool als SmartTrackers, waarmee je meer doet dan registreren alleen.”

“Blijf in ieder geval vooruitkijken, zorg er bijvoorbeeld voor dat er een plan klaarligt voor het moment waarop de cv-ketel het begeeft. Als er geen plan ligt, zal de cv-monteur ter plekke weer een cv-ketel installeren, want hij weet niks van warmtepompen.”

Verkeerde meetmethoden
Voor eind 2024 hoopt Michiel bij alle Kartoflex-bedrijven langs te zijn geweest. “Ook de grote bedrijven die het goed voor elkaar denken te hebben. Ik zie regelmatig dat er verkeerde meetmethoden worden gebruikt. Zo kwam ik bij een bedrijf waar ze met trots vertelden dat het gasverbruik in 2022 10% lager was dan in 2021. Toen heb ik ze laten zien dat het eigenlijk wel 20% lager had moeten zijn, gezien de graaddagen en de buitentemperatuur. Je moet niet alleen kijken naar je eigen verbruik over meerdere jaren, maar ook een beetje uitzoomen. Ik help ze er graag bij.”

Best practices delen in workshops
Bij de CO2-check horen ook workshops, waarin bedrijven na hun CO2-check ondersteuning krijgen bij het uitwerken van hun besparingsplan. “In deze workshops willen we ook best practices delen. Waar de een nog zoekt naar een oplossing voor het dimmen van magazijnverlichting, heeft de ander allang iets bedacht met bewegingsmelders. De hele branche profiteert ervan als we voor elkaar het lichtend voorbeeld kunnen zijn in de energietransitie.”

Wil je een CO2 Check inplannen? Neem contact op via mail@kartoflex.nl.