28 februari 2024

Onderzoek PA Consulting

Consumenten geven duurzame verpakkingen geen voorrang

In een recente studie uitgevoerd door PA Consulting, een toonaangevend adviesbureau op het gebied van innovatie en transformatie, is gebleken dat een overgrote meerderheid van de consumenten in het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten, namelijk 78%, niet actief kiest voor producten met duurzame verpakkingen. Dit ondanks dat een vergelijkbaar percentage (80%) het belang van het verminderen van plastic gebruik erkent.

De enquête, waaraan 4.000 consumenten deelnamen, biedt nieuwe inzichten in hoe consumenten aankijken tegen verpakkingen binnen de fastservice-industrie. Het onderzoek toont aan dat, terwijl een groot deel van de respondenten de noodzaak voelt om het gebruik van single-use plastics te verminderen, slechts een klein percentage daadwerkelijk kiest voor producten met herbruikbare of navulbare verpakkingen.

Kloof tussen intentie en actie

Een opvallende bevinding uit het onderzoek is de significante kloof tussen de intentie van consumenten om milieuvriendelijk te handelen en hun daadwerkelijke gedrag. Hoewel 38% van de ondervraagden het belang van milieuvriendelijkheid erkent, blijkt het integreren van deze overtuiging in het dagelijks leven een uitdaging. Dit wordt onderstreept door het feit dat 76% van de respondenten niet bewust kiest voor producten met minimale of geen plastic verpakking, en 77% vermijdt producten die gemaakt zijn van gerecyclede of gemakkelijk recyclebare materialen niet actief.

Barrières en motivaties

De studie identificeert verschillende barrières voor de adoptie van duurzame verpakkingen, waaronder de gemakscultuur die heerst onder consumenten. Bijna de helft van de respondenten gaf aan moeite te hebben met het onthouden om herbruikbare verpakkingen mee te nemen, en een aanzienlijk deel maakt zich zorgen over het ongemak dat gepaard gaat met het terugbrengen, schoonmaken of opbergen ervan. Financiële prikkels lijken echter een effectieve manier om het gebruik van herbruikbare verpakkingen te stimuleren, met 43% van de respondenten die aangeeft meer geneigd te zijn herbruikbare verpakkingen te gebruiken als ze daarvoor een kleine financiële beloning ontvangen.

Demografische verschillen

Het onderzoek wijst ook op interessante verschillen tussen demografische groepen. Zo maakt bijna de helft van de Babyboomers zich zorgen over de netheid van herbruikbare verpakkingen, tegenover slechts 31% van Gen Z. Gen Z lijkt daarentegen meer gemotiveerd door sociale beloningen, zoals donaties aan goede doelen.

Conclusie

De bevindingen van de PA Consulting enquête benadrukken de noodzaak voor bedrijven om een mensgerichte benadering te hanteren bij het ontwerpen van duurzame verpakkingsoplossingen. Door beter te begrijpen wat consumenten motiveert en door het wegnemen van barrières voor hun betrokkenheid, kunnen bedrijven niet alleen bijdragen aan een vermindering van de milieu-impact, maar ook daadwerkelijk gedragsverandering teweegbrengen. Dit onderzoek onderstreept het belang van het overbruggen van de kloof tussen de intentie van de consument en hun werkelijke gedrag om een duurzamere toekomst te realiseren.

Bron:GlobalData