27 september 2019

Stand van zaken cao

Na een dag intensief onderhandelen lijkt op vele punten overeenstemming bereikt te zijn. Een groot en vooralsnog onoverbrugbaar probleem betreft echter de loonparagraaf.
De onderhandelingen zijn voorlopig opgeschort tot medio november dit jaar. In de tussentijd zal de werkgeversdelegatie op de ALV van 24 oktober a.s. de leden van Kartoflex nader informeren over de stand van zaken.
Wij verzoeken u vriendelijk deze datum in uw agenda te blokken en bij deze bijeenkomst aanwezig te zijn.