30 juli 2019

UWV: eHerkenning tijdig aanvragen

Als een werkgever eHerkenning aanvraagt, is dat meer dan alleen het aanvragen van een veilige inlogcode. Zo vervallen alle machtigingen voor het werkgeversportaal; die moet je opnieuw aanvragen voor medewerkers. Dat kost veel tijd. Maar zonder eHerkenning kunnen werkgevers straks bijvoorbeeld geen ziek- en betermeldingen meer doen.

eHerkenning is niet gratis. De prijs verschilt per leverancier.

De nieuwe regeling heeft ook gevolgen voor intermediairs die zaken voor hun klanten aanmelden in het werkgeversportaal. Zij moeten door hun klanten opnieuw worden gemachtigd via eHerkenning. Het is belangrijk dat intermediairs hun klanten hierover tijdig informeren.

Op de website van UWV vind je meer informatie over het aanvragen van eHerkenning.

UWV