13 april 2023

Van duurzaam denken naar doen

Met de jaarlijkse Branchedag wil Lejeune Association Management een platform bieden voor relaties, verenigingsprofessionals en bestuurders om kennis en ervaringen uit te wisselen over een thema uit de praktijk. Dit jaar was het thema: duurzaamheid.

In het Omniversum in Den Haag kwamen een honderdtal ondernemers, (bestuurs)leden en andere belangstellenden bijeen. Brancheorganisaties hebben van oudsher 3 onderscheidende functies: als behartiger van gezamenlijke belangen als exclusief netwerk voor hun leden en als platform voor collectieve samenwerking aan gezamenlijke doelen.

Die laatste rol wordt steeds belangrijker. Brancheorganisaties zijn immers bij uitstek organisaties die de lead nemen bij duurzaamheidsbeleid. Maar hoe pak je dat aan? Hoe kom je van een visie naar een concrete, breed gedragen aanpak? Hoe zorg je voor betrokkenheid bij je leden? En welk type leiderschap is hierbij nodig? 

“Verenigen is meer dan de som der leden.” - Jules Lejeune

CO2, de opwarming van de aarde, duurzame doelen… het zijn pittige onderwerpen. Als je erin duikt zie je al snel dat ‘hopen op betere tijden’ een gepasseerd station is. We staan voor een helse klus om ervoor te zorgen dat onze planeet ook voor de generaties na ons nog een fijne plek is om te wonen. Toch wist Jules Lejeune er in zijn welkomstwoord een positieve draai aan te geven: ‘vandaag gaan we van doemdenken naar doe-denken’. 

 

Voor de eerste spreker, Michel Scholte, Minister van de Nieuwe Economie (een initiatief van MVO Nederland) en medeoprichter van True Price, het Impact Institute en de Impact Economy Foundation, is idealisme inherent aan ondernemerschap. Als winst de enige focus is, heb je als bedrijf binnen een paar jaar geen bestaansrecht meer. Bovendien zit je ernaast als je denkt dat je geld bespaart als je nog even niks doet aan verduurzaming van je bedrijf. De directe economische schade is nu al vele malen groter dan je denkt.

‘The cost of acting is less than the cost of NOT acting.’
uit: The decade of action 

Het roer moet om, maar hoe?
Volgens Michel Scholte, hebben we daar drie dingen voor nodig:

  •  De juiste mindset: van groei naar bloei, focus niet rücksichtslos op winst en groei, maar maak moedige keuzes die klimaat en leefbaarheid ten goede komen.
  • (Financiële) prikkels: zorg voor heldere afspraken – beloon bedrijven die het goede doen, straf bedrijven die geen verantwoordelijkheid nemen.
  • De juiste informatie: hanteer de échte prijzen. True Price = de marktprijs + de sociale en milieukosten van een product. Een groeiend aantal bedrijven hanteert deze manier van beprijzen. 

“With great power comes great responsibility.” - Spiderman

In de documentaire ‘The Decade of Action’ (2020) van Bart Lombaerts en Wim Vermeulen komen binnen 40 minuten diverse kopstukken uit het bedrijfsleven en de politiek aan het woord die inzien op welke catastrofe we afstevenen als we niet direct aan de slag gaan met verduurzaming. 

“Tradition eats innovation for breakfast.” - dagvoorzitter Bert van Loon

Na de documentaire op het imposante Omniversum-scherm was het tijd voor een paneldebat. Hoe kan een brancheorganisatie als versneller dienen om duurzaamheidsinitiatieven te ontplooien? De panelleden van verschillende generaties en achtergronden wisten goed de uitdagingen te pinpointen en deelden hun acties en ideeën om meer doe-denken te introduceren in alle lagen van een organisatie.

Al worden de ‘oude mannen in pak’ door de jongere generatie regelmatig aangewezen als de boosdoeners bij het achterblijven van adequate acties, op het podium was iedereen het er wel over eens:

  1. In staat zijn om groen te denken en creatieve oplossingen aan te dragen heeft niks met leeftijd te maken. “Dat zit tussen je oren,” zoals Leo Smit van SmartTrackers het zei), en
  2. we moeten het samen doen. Geen vingertje wijzen… aan de slag!

Tijdens het debat werden good practices  getoond van brancheverenigingen. Eric Hisken, bestuurslid bij Kartoflex, is geïnterviewd over de Kartoflex-doelstelling ’30 in 2030’, zie hier zijn interview.

Bij de afsluitende borrel werd er nog druk verder gepraat over de inzichten en indrukwekkende documentaire. Het was een waardevolle, inspirerende middag!

Meer lezen over Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s)?