Bestuur en commissies

Wie zijn er actief binnen Kartoflex?

 

 

 

 

Binnen Kartoflex zijn tal van vrijwilligers actief. Hieronder treft u een overzicht aan van wie wat doet binnen Kartoflex. De bestuurs- en commissieleden worden ondersteund door een professioneel secretariaat.  

Bestuur Koninklijke Kartoflex
Het bestuur van Kartoflex is uit de volgende personen samengesteld.  

Bauke van der Molen Kuipers, voorzitter Kartoflex  B. van der Molen Kuipers
voorzitter
 
 Wouter Veenis, vice-voorzitter Kartoflex

W. Veenis
bestuurslid

Eric Hisken E. Hisken (Hoomark BV)
penningmeester
Arjen van de Werve A. van de Werve (Koninklijke Verpakkingsindustrie BV)
Ken Haan K.J. Haan (Essentra Packaging (Leeuwarden))
   R.W.P. E. Houben (SOLIDUS SOLUTIONS Oude Pekela B.V.)
   E. Bloem (DS Smith Packaging Nederland, locatie Almelo)

 
PR commissie 

   
K.J. Haan (Essentra Packaging Leeuwarden)
voorzitter
Janet Willemsen  J. Willemsen (Amcor Flexibles Zutphen B.V.)  
Cas Dings   C. Dings (Dings Kartonnages B.V.)
Rob Theunissen  R. Theunissen (KelderBox B.V.)  

 

 

 

 

Kartoflex Arbo Platform (v/h KAC) 

  E. Heijnsbroek (Verbond P&K)
  E. Bloem (DS Smith Packaging Nederland, locatie Almelo)  - voorzitter
  J.E. van Schaik - secretaris

 

 

 

 HR-Platform

Nadine Scimmel  Mw. N. Schimmel (Schut Packaging BV)
voorzitter HR-Platform 
 

 
Technisch & Innovatie Platform

Arjen van de Werve  A. van de Werve (Koninklijke Verpakkingsindustrie Stempher BV)
voorzitter Technisch & Innovatie Platform 
 

 
Secretariaat Kartoflex

Hans van Schaik  mr. J.E. van Schaik
secretaris
 

Algemeen, cao, bestuurs- en ledencommunicatie, milieu, sociale fondsen, arbo, HR-Platform, PR Commissie, Kartoflex Energie Inkoop (KEI) en  Kartoflex-nieuwsbrief.
 

Helene Hahn-van 't Hoff 

Mw. H.W. Hahn-van 't Hoff
management assistant

 

Cora van der Lek  Mw. C. van der Lek
Financiële administratie
 
Het secretariaat van de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Fabrikanten van Kartonnage en Flexibele Verpakkingen, Koninklijke Kartoflex, is gevestigd in Den Haag.
 
Correspondentie-adres:
Postbus 85612
2508 CH Den Haag

Bezoekadres: 
Laan van Nieuw Oost Indië 131-G
2593 BM  Den Haag

T: (070) 312 39 12
E: mail@kartoflex.nl

 

 

 

 

 

12487 x bekeken