Visie & Missie

Waar staat Kartoflex voor?

Kartoflex staat voor goed werkgeverschap. 

Deskundige behartiging van úw belangen
Kartoflex is een werkgeversvereniging die staat voor goed werkgeverschap. Kartoflex behartigt de belangen van haar leden op alle belangrijke terreinen die samenhangen met goed werkgeverschap.

Op deze manier zorgen we er samen voor dat het aantrekkelijk is om te werken in onze bedrijfstak en dat ieder Kartoflex-lid als werkgever 'zijn zaakjes goed voor elkaar heeft' voor zijn werknemers én voor zichzelf. 

Ons doel is u ontzorgen
Kartoflex ontzorgt op het gebied van collectieve arbeidsvoorwaarden, pensioen, scholing en veilig en gezond werken (arbo). Kartoflex-leden ontvangen deskundig advies en ondersteuning op deze terreinen.

Kartoflex is er voor haar leden

Op meerdere niveau's biedt Kartoflex haar leden hulp en deskundig advies:

 • Kartoflex is er als adviseur op niveau voor alle functionarissen: van HR tot techneut, van financieel tot arbo, van directeur tot aandeelhouder
 • Kartoflex is er voor de mensen, het sociale aspect in brede zin: bedrijfsgebonden milieu, pensioen, goed werkgeverschap, veiligheid
 • Kartoflex geeft leden de vrijheid om te ondernemen door te ontzorgen
 • Kartoflex zorgt dat het voor medewerkers goed geregeld is (pensioen, cao, veiligheid) 
 • Kartoflex brengt de verpakkingsindustrie onder de aandacht in de media


Belangenbehartiger branche
Koninklijke Kartoflex is dé branchevereniging van fabrikanten van kartonnages en flexibele verpakkingen in Nederland. De vereniging telt circa honderd actieve ledenbedrijven onderverdeeld in twaalf secties. Een aantal toeleveranciers is aangesloten als geassocieerd lid. Zij kunnen een directe relatie met de leden van Kartoflex aangaan.

Deskundig intermediair
Kartoflex vervult de rol van intermediair tussen de branche en de vakverenigingen, media, politiek, internationale instellingen, (rijks)overheid in het algemeen en de ministeries van VROM en SZW in het bijzonder. Professionaliteit van de dienstverlening staat bij Kartoflex hoog in het vaandel. Vandaar dat er hoge eisen worden gesteld aan de deskundigheid, de klantgerichtheid en de in- en externe contacten van de vereniging.

Betrouwbare vraagbaak
Als ondernemende branchevereniging vertegenwoordigt Kartoflex de branche al vele jaren op nationaal niveau in overleg met overheid en vakbonden, en op internationaal niveau in samenwerking met verwante organisaties. Kartoflex onderhandelt tevens over de arbeidsvoorwaarden binnen het Kartonnage- en Flexibele Verpakkingenbedrijf. 

Ledenadvies op maat
Als servicegerichte organisatie zet Kartoflex zich op een breed terrein met veel energie in voor haar leden. Doel is hen zo goed mogelijk te informeren en te adviseren over sociale en arbeidsrechtelijke zaken, arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden, opleidingen en wet- en regelgeving. Kartoflex is adviseur én vraagbaak voor alle leden en voor alle niveaus binnen deze bedrijven.

Kennis en ervaring
Kartoflex biedt haar leden een platform voor het uitwisselen van kennis en ervaringen via de secties, (jaar)vergaderingen, bijeenkomsten en thematische workshops. Door deelname aan commissies kunnen leden directe invloed uitoefenen op het beleid in de richting van de vereniging. Kartoflex informeert ledenbedrijven over actuele ontwikkelingen op elk relevant terrein via de digitale nieuwsbrief en de website www.kartoflex.nl.

Kartoflex staat haar leden terzijde als het gaat om:

 • Cao
 • Pensioen (PGB)
 • Arbo
 • Opleidingen (FCB)
 • Wet- en regelgeving & subsidies
 • Milieu & duurzaamheid
 • Voedselveiligheid
 • Foodwaste
 • Verpakkingen: van papier en karton tot kunststof
9284 x bekeken