Pensioen

Het pensioen van uw werknemers goed geregeld

K&FV heeft zich aangesloten bij PGB
Vanaf 1 januari 2012 is het Bedrijfstakpensioenfonds voor het Kartonnage- en Flexibele Verpakkingenbedrijf (K&FV) ondergebracht bij het Pensioenfonds voor de Grafische Bedrijven (PGB), na een naamswijziging thans Pensioenfonds PGB geheten. 

PGBInformatievoorziening via PGB
Gevolg is dat PGB vanaf 1 januari 2012 alle benodigde informatie verstrekt, zoals het uniform pensioenoverzicht (UPO). Op de website van PGB www.pensioenfondspgb.nl kunt u terecht voor de volgende informatie:

Premiegegevens
http://www.pensioenfondspgb.nl/premiegegevens

Verplichtstellingsbeschikking
http://www.pensioenfondspgb.nl/nl-nl/Documents/Verplichtstellingsbeschikking.pdf

Pensioenreglement Kartonnage en Flexibele Verpakkingenbedrijf

Contact
http://www.pensioenfondspgb.nl/nl-nl/contact
De pensioenafspraken staan in de cao voor het Kartonnage- en Flexibele Verpakkingenbedrijf opgenomen onder artikel 17 Pensioenregeling

Sectorcommissie
De Sectorcommissie is een paritair samengestelde commissie. Vanuit Kartoflex nemen de volgende personen zitting in de Sectorcommissie:

  • Wouter Veenis
  • Tamira Knoppers
  • Hans van Schaik

De administratie van het pensioenfonds is in handen van: PGB PensioendienstenPGB Pensioendiensten

Bezoekadres
Zwaansvliet 3 
1081 AP  Amsterdam
 
Postadres
Postbus 7811 
1008 AA  Amsterdam 
  
+31 (0)20 702 40 00
http://www.pgbpensioendiensten.nl/contact
 

 

16183 x bekeken