CAO

Je hebt inspraak in de cao voor het Kartonnage- en Flexibele Verpakkingenbedrijf

Kartoflex sluit namens haar leden de cao voor het Kartonnage- en Flexibele Verpakkingenbedrijf af. Daartoe werkt Kartoflex onder meer samen met de Algemene Werkgevers Vereniging (AWVN). De werknemers worden vertegenwoordigd door de vakbonden FNV  en CNV Vakmensen.

Voordat onze cao-delegatie onderhandelingen voert met de werknemersvertegenwoordigers, raadplegen we onze leden. Tijdens het onderhandelingsproces houden we de leden op de hoogte over de voortgang en de uiteindelijke resultaten.

Deze cao wordt vervolgens bij het ministerie van Sociale Zaken ingediend om algemeen verbindend (AVV) te worden verklaard voor alle werkgevers die vallen onder de werkingssfeer van de cao voor het Kartonnage- en Flexibele Verpakkingenbedrijf.

Er is voor de periode 1 oktober 2023 tot en met 31 december 2024 een cao afgesloten en de cao-tekst (pdf) vindt u hier.   

Functiehandboek cao

In de cao worden verschillende functies en functiegroepen genoemd. In het functiehandboek cao vind je de functies en functiegroepen behorende bij de functiebeschrijvingen. Deze functies zijn gewaardeerd op basis van ORBA de Nieuwe Generatie. Per 1 juli 2022 is het handboek geactualiseerd. Je kunt deze hier downloaden.

Werkingssfeer cao

Onze cao is van toepassing op ondernemingen of afdelingen van ondernemingen die uitsluitend of in hoofdzaak het kartonnage- en/of flexibele verpakkingenbedrijf uitoefenen en/of papier verwerken en bewerken. Onder in hoofdzaak verstaan we: tenminste 50% van de fte's. 

Kartonnagebedrijf

Een kartonnagebedrijf richt zich op het verwerken en bewerken van karton (massief-, golf-, vouw- en honingraatkarton en rondkartonnage) tot eindproducten en halffabricaten, waaronder verpakkingen, displays, mappen en ordners en andere gebruiks- en verbruiksgoederen.

Flexibele verpakkingenbedrijf

Bij een flexibele verpakkingenbedrijf worden flexibele kunststoffilm (thermoplasten), aluminiumfolie en biologisch afbreekbare kunststoffen (kunststoffilm) tot verpakkingen verwerkt en/of bewerkt, in de ruimste zin van het woord. Men past er processen toe zoals flexodruk, diepdruk, offset en digitale druk, alsook snijden, buigen, stansen en (be)plakken.

Papier ver- en bewerken 

De cao is ook van toepassing op ondernemingen of afdelingen daarvan die uitsluitend of in hoofdzaak papier verwerken en bewerken tot verpakkingen, cadeaupapier en behang.

Pensioenregeling Kartonnage- en Flexibele Verpakkingenbedrijf 

Al sinds 1958 bestaat er in de branche een pensioenregeling voor (oud-)werknemers en hun nabestaanden. Op 1 januari 2012 is de uitvoering van de pensioenregeling  voor het Kartonnage- en Flexibele Verpakkingenbedrijf (K&FV) ondergebracht bij Pensioenfonds PGB. Alle informatie, zoals het uniform pensioenoverzicht (UPO), ontvangt men van Pensioenfonds PGB

Stichting Fonds Collectieve Belangen (FCB)

De FCB (Stichting Fonds Collectieve Belangen Kartonnage- en Flexibele Verpakkingenbedrijf) is een paritair fonds met een eigen cao waarbinnen vertegenwoordigers van werknemers en werkgevers samenwerken op het gebied van arbeidsmarkt, werkgelegenheid en arbeidsomstandigheden. Het bestuur van FCB wordt gevormd door vertegenwoordigers uit Kartoflex, FNV en CNV Vakmensen.

Vragen over de cao? Bel de helpdesk 

Kartoflex is niet alleen een belangenbehartiger, we beschikken ook over een enorme kennisbank op het gebied van arbo, milieu en cao. Maak er gebruik van. Bel met je vragen over de cao de Kartoflex helpdesk, op 070 312 39 12 of stuur een mail